Wysheid se kameraadskap

image_pdfimage_print

Wysheid se kameraadskap

As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan; as jy ‘’n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las (Spreuke 9;12).

Die antieke wysheid het geleer dat jy slegs sal vooruitgaan as persoon slegs as jy die behoeftes van jou familie en gemeenskap bo jou eie selfbelang plaas. Ons moderne kultuur verwerp dit absoluut. Ons leer dat ons moet besluit wat ons wil wees en dan eis ons dat ons familie en gemeenskap dit moet eer en erken ten spyte van die impak op verhoudings. Vandag offer ons die beste vir die groep op vir die absolute vryheid van die individu. Die gevolg is ‘’n toenemende aantal mense wat ontwortel en eensaam voel.

Die ligsinniges sien neer op die waardes en oortuigings van enige gemeenskap daarom het ligsinniges geen ware vriende nie. Aan die einde ly hy alleen. Christene verabsoluteer nie die wil van die individu of die gemeenskap nie, maar die wil van God. As ons die evangelie glo, word die keermuur van trots wat ons skei verwyder. [ Christus is ons vrede, Hy wat die Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ‘’n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef en deur vrede te maak, het Hy in Homself die twee, Jode en nie-Jode tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het Hy het Hy ‘’n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig (Efesiërs 2:14 -16)]. Diegene wat eensaam is, word deel van families [Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘’n mens of die besluit van ‘’n man nie, maar hulle is uit God gebore (Johannes 1:12 – 13); God laat eensames in ‘’n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in ‘’n kaal woestyn (Psalm 68:7)] Verlossing lei na meer en dieper verhoudings, maar sonde lei na eensaam wees.

Is jou goeie vriendskappe besig om te groei in getalle en gehalte of laat jy toe dat die besig wees van die moderne lewe jou beheer? Ons moet God dank dat Hy ons deel van ‘’n nuwe familie gemaak het. Dit is nie maklik om die tyd te maak om verhoudings te vertroetel nie. Ek moet dit – verhoudings koester – doen om die Vader te eer en sodat ek nooit alleen sal lei nie

image_pdfimage_print