‘n Nuwe Kategismus: Vraag 2

image_pdfimage_print

 

The best use of one’s life is to spend it for something that will outlast it. —Oswald Sanders

 

‘n Nuwe  Kategismus: Vraag 2

Vraag: Wie/Wat is God?

Antwoord: God is die Skepper en onderhouer van almal en alles. Hy is ewig, oneindig en verander nie in sy mag en volmaaktheid, goedheid en heerlikheid, wysheid, geregtigheid en waarheid nie. Niks gebeur behalwe deur Hom en volgens sy wil nie. [Onderstreep is antwoord vir kinders.]

 

 

Teksvers:

Daar is geen god soos U nie, Here, niks kan met u werk vergelyk word nie. U het al die nasies gemaak; hulle sal voor U kom buig, Here, en aan u Naam die eer gee, want U is groot en doen magtige dade, U alleen is God … U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou (Psalm 86:8 – 10 en 15)

 

Kommentaar:

God is ‘n ewige, onafhanklike wese … Hy gee bestaan aan alle skepsels … God is ‘n ewige, onveranderlike wese … sy wese is sonder enige perke. Engele en mense het hulle eie wese, maar hulle is gebonde en beperk … maar God is ‘n enorme wese  wat nie binne grense geplaas kan word nie … Daar was nog nooit en daar sal ook nooit ‘n tyd wees waarin God nie van Homself kan sê “Ek is” nie. Hy gee bestaan aan alle dinge … Hy is die Wese van alle wesens wat op sy eie bestaan … “Ek is wat Ek is en so sal Ek tot in ewigheid wees” … Hy is oneindig in mag, soewerein in heerskappy en nie gebonde soos skepsels is nie … Hy is so sterk dat Hy almagtig is, vir Hom is niks onmoontlik nie … Hy wil niks hê nie, maar is geseënd met die oneindige volmaaktheid van sy heerlike wese … selfonderhoudend, allesonderhoudend, absoluut volmaak … daar is geen variasie in God nie, maar Hy is dieselfde tot in ewigheid … God was en is en sal vir ewig wees.  Alhoewel die manifestasies van Homself  aan die mense tydgebonde is, word sy wese nie deur tyd gebind nie. Kyk terug na agter  of kyk na vore, God van ewigheid tot ewigheid. God is ‘n selfonderhoudende, oneindige, volmaakte en geseënde wese Hy is dié rede vir ons bestaan, maar sonder dat daar ‘n rede vir sy bestaan is.  Wat God is, was Hy van ewig af en wat God is, sal Hy wees tot in ewigheid.

 

Hierdie kommentaar is deur Thomas Brooks (1608 – 1680) ‘n Engelse Puriteinse prediker, geskryf. Hy het meer as ‘n dosyn boeke geskryf. The Mute Christian Under the Smarting Rod  was waarskynlik sy bekendste boek. Hierdie aanhaling kom uit Christ’s Eternal Deity Proved uit The Complete Works of Thomas Brooks, onder redaksie van Eerw. Alexander Balloch Grosart, Volume 5 (Edinburgh: James Nichol, 1866), 150–157.

 

Verdere Leeswerk:

 “Self-existence”, “Transcendence”, and “Almightiness” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

Ek glo, o oppermagtige Goedheid, o magtige Wysheid, dat U alle dinge orden en beheer, selfs die kleinste dingetjie, selfs die verderflikste, vir u heerlikheid, en ten goede van diegene wat U liefhet. Ek glo, o Vader van die families van hemel en aarde, dat U alle dinge so hanteer dat dit u goedheid teenoor u kinders beklemtoon veral dié wat op U wag. Ek pleit nederig by U dat ek al u weë kan liefhê al verstaan ek hulle nie; leer my om bly te wees dat U koning is en om U te dank vir al die dinge wat my oorkom; dat ek besef dat U dit vir my gekies het en daardeur u seël daarop geplaas het – dit is goed. En vir dit wat nog kom, gee aan my die genade om in alles te doen dit wat U tevrede stel, en dan, in absolute onderwerping aan u wysheid, dit in u hande te laat.

 

 

Hierdie gebed is van John Wesley (1703–1791). Hy was ‘n Engelse prediker en teoloog. Saam met sy broer, Charles, het hulle die Engelse Metodiste beweging gevestig. Hy het wyd gereis, gewoonlik te perd, en het twee of drie maal per dag gepreek. Dit word beweer dat hy meer as 40 000 preke gepreek het. Hy was ook ‘n bekende skrywer van liedere.

Uit “Forms of Prayer: Thursday Morning” in The Works of the Reverend John Wesley, Volume 6 (New York: J. Emory & B. Waugh, 1831), 392.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die inhoud vertaal.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...