Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (3)

image_pdfimage_print

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (3) – Adrio König

10.1.3 Jesus as Jahwe

Die eerste is die gebruik om uitsprake wat in die Ou Testament van Jahwe gegeld het, in die Nuwe op Jesus toe te pas. Dit is ’n algemene gebruik in die Nuwe Testament. Hier volg drie taamlik willekeurige voorbeelde.

 

  • Die vraag wie aan die Here (Jahwe) kan raadgee (Jes 40:13), word op Christus toegepas (1 Kor 2:16).
  • Die Here (Jahwe) het krygsgevangenes saamgeneem (Ps 68:19), maar in die Nuwe Testament geld dit van Christus (Ef 4:8).
  • Die “magtige heerlikheid” van die Here, waarvan die Ou Testament vol is, word in die Nuwe op Jesus toegepas (2 Tess 1:9).

Dit beteken ’n bepaalde vereenselwiging van Jesus met Jahwe. Wat van Jahwe in die Ou Testament geld, word in die Nuwe aan Jesus toegeskryf.

 

Die tweede is die geweldige uitspraak van Paulus in die lied in Filippense 2. Hier hou hy Jesus aan ons voor as voorbeeld van hoe ons ander hoër as onsself moet ag. Hy haal dan die lied aan waarin die vernedering van Jesus in besonderhede uitgespel word. En dan volg die keerpunt wanneer ons lees hoe God Jesus ná sy vernedering weer verhoog het. God het Hom

“tot die hoogste eer verhef

en aan Hom die Naam gegee

wat bo elke naam is,

sodat in die Naam van Jesus

elkeen wat in die hemel

en op die aarde

en onder die aarde is,

die knie sou buig,

en elke tong sou erken: ‘Jesus Christus is Here!’

tot eer van God die Vader” (Fil 2:9-11).

 

Vir Jode en Christene is daar net een Naam wat bo elke naam is. God het dus ná Jesus se vernedering aan Hom die Naam Jahwe gegee. Daarom moet elke knie van alle lewende wesens voor Hom buig, wat net van Jahwe gegeld het, en daarom sal almal bely: Jesus is Kurios (Here, wat die LXX se vertaling van Jahwe is). As ons dan bely Jesus Christus is “Here” (kurios), kan dit net een ding beteken: Hy het dieselfde naam as die Vader: Jahwe. Waarlik, alle paaie lei na Jesus! Selfs die unieke naam van God, Jahwe, word ook Jesus se Naam.

 

’n Mens hoef nie eens daarop nadruk te lê nie dat dit alles vanselfsprekend ’n unieke verhouding tussen Jesus en die Vader veronderstel, ’n verhouding waarvan die kerk later bely het dat Hy aan die Vader gelyk is, en nog later dat Hy en die Gees saam met die Vader die een ware God is (die sg Drie-eenheidsleer).

 

AllePaaieLeinaJesusMense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Alle Paaie lei na Jesus (2010) deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn betrokke en uitdagende verduideliking bied van die die middelpunt van ons geloof: Jesus Christus.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en CUM vir hierdie vergunning.

Vir meer inligting oor CUM, besoek gerus hulle webblad by www.cumuitgewers.co.za

 

 

 

Skrywer:  Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...