Apologetiek: Die basiese temas van Christelike apologetiek (1)

image_pdfimage_print

They who wish to become partakers [of a grace] of so great a benefit must be a part of Israel, that is, of the Church, out of which there can be neither salvation nor truth.” – Calvyn

Apologetiek: Die basiese temas van Christelike apologetiek (1)

[Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Ons sê dat apologetiek die verdediging van die Christelike geloof is. Wat beteken dit? Van watter take praat ons? Daar is veral drie take van belang:

 

  1. Verdediging

Hier probeer ons vasstel wat die hindernisse vir geloof is. Is dit as gevolg van misverstande of verkeerde voorstellings van die evangelie? Of voel die persoon daar is werklik probleme met die aansprake van die Christelike geloof – hulle is nie waar nie? Verdediging is uiteraard ‘n reaktiewe strategie – ons reageer op ‘n bekommernis van iemand. Waar eerlike vrae in opregtheid gevra word, moet eerlike antwoorde kragtig, maar met beskeidenheid, gegee word.

Almal het verskillende vrae en bekommernisse en vrese. Daarom moet die apologeet sy gehoor ken – watter probleme ondervind hulle met die evangelie? Ons kan nie sommer alles veralgemeen nie. Nie alle probleme is intellektueel nie. The heart has its reasons, which reason knows nothing about (Blaise Pascal, 1623 – 1662). Die probleem kan dus in die verstand (rede) of in die hart lê? Hierdie hindernisse vir geloof, moet geïdentifiseer word en die reaksie moet help om die probleem te oorkom.

Voordat ons die vrae wat ander oor ons geloof vra, kan antwoord, moet ons hulle eers vir onsself kan beantwoord het. Paulus praat van die vernuwing van ons denke (Romeine 10:2). Christene moet nadink oor hulle geloof en antwoorde vir hulle eie vrae ontwikkel. Ons moet die rykdom van ons geloof ontgin. Ons moet ook onthou dat dit nie net mense buite die kerk is wat vrae vra nie. Baie gelowiges ondervind ook probleme met hulle geloof. Dink maar aan: Hoekom laat God lyding toe? Hoe moet ek die Drie-eenheid verstaan?

Christene moet wys dat hulle hierdie bekommernisse verstaan en hulle nie sommer ligtelik van die tafel vee nie. Ons moet hulle met sensitiwiteit en deernis hanteer. Ons moet vrae vra soos: Hoekom is dit vir hulle ‘n probleem? Hoe kan ek hulle help om dinge op ‘n nuwe manier te sien? In apologetiek is my persoonlike gesindheid en karakter baie belangrik. Jy kan die evangelie verdedig sonder om verdedigend te wees. 

Volgende keer kyk ons na twee ander take: aanbeveel en vertaal.

.

image_pdfimage_print

You may also like...