Beproewings en versoekings (1)

image_pdfimage_print

 

In heaven we shall see that we had not one trial too many. —C.H. Spurgeon

 

Beproewings en versoekings (1)

[In my persoonlike Bybelstudie is ek besig met Die Brief van Jakobus. Ek maak onder andere van “Exalting Jesus in James – Christ Centered Exposition” gebruik.]

 

Jakobus skryf baie oor beproewings en versoekings. Hoekom beproewings en versoekings? Hoe hanteer ons versoekings en beproewings? As ons die hooftema van 1:2 – 18 kan opsom, is dit beproewing en versoeking is onvermydelik en God gebruik dit om ons geloof te verdiep. Daar is drie waarhede wat bepaal hoe ons beproewings en versoekings verstaan en daarop reageer:

  1. God is soewerein oor ons beproewings
  2. Ons is verantwoordelik vir ons eie beproewings
  3. God is getrou in ons versoekings

 

  1. God is soewerein oor ons beproewings (1:2 – 12)

Beproewings is nooit buite God se beheer nie. God bereik sy doel deur beproewings Hierdie is ‘n baie belangrike gedeelte vir ‘n volwasse, opregte Christelike lewe. So baie teoloë sê dat God nie wil hê dat ons siek of arm moet wees nie. Jakobus skryf aan ‘n gemeenskap van Christene wat oorwegend arm was en sê dat hulle moet bly wees as beproewings oor hulle kom. Hierdie is eintlik ‘n opdrag. Bly wees is ‘n werkwoord wat sê hoe ons moet dink. Dit gaan nie hier oor ‘n gevoel nie; dit gaan nie oor voorgee dat alles reg is nie

 

Ons moet versigtig wees. Ons eerste woorde aan iemand wat swaarkry moenie wees, “wees baie bly” nie. In Johannes 11 nader Maria en Marta vir Jesus na hulle broer Lasarus gesterf het. Jesus begin nie deur onmiddellik vir hulle te sê dat Jesus ‘n doel met Lasarus se dood gehad het nie, alhoewel Hy geweet het dat God ‘n doel daarmee gehad het. Nee, Hy vertoos hulle en huil saam met hulle.

 

Hoe ondervind ons blydskap in beproewing? Jakobus verwys hier na allerlei beproewings. Beproewings is nie in hulleself iets wat blydskap uitlok nie.  Hulle lei egter tot blydskap as ons besef dat hulle onder beheer van ‘n soewereine God plaasvind wat besig is om sy doel deur hulle te bereik.

 

Watter doel bereik God deur beproewings? In vers 3 begin Jakobus vertel hoe God beproewings in ons lewens gebruik en hy doen dit tot in vers 12. Ons moet beproewing aanvaar vir dit wat God deur hulle bereik. Ons leer ten minste vier dinge van beproewings wat sal veroorsaak dat ons bly is.

 

  • Ons leer om te groei om meer en meer soos Jesus Christus te wees

Die toetsing van die geloof lei tot volharding. Hierdie volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom. God se doel in ons lewens is volwassenheid in Hom – groei om meer soos Hy te word. Eendag gaan alle mense voor die regterstoel van God staan en sy doel is om ons vir daardie dag voor te berei. Ons dink nie so nie. Ons dink ons doel in die lewe is om suksesvol te wees, ‘n goeie werk te kry, ens. As ons dat beproef word, slaan dit ons plat. Maar as ons doel is om God te ken en meer soos Hy te word, kan ons bly wees as ons beproef word, want dit bring ons nader aan ons einddoel.

 

Om te volhard as gevolg van toetsing vereis ‘n radikale God-gesentreerde perspektief op die lewe. Toetsing gaan nie oor die regstelling van ons omstandighede nie, maar om God te ken en in Hom te groei. Dan, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, kan ons bly wees, want ons sal ons doel bereik. God plaas beproewings op jou pad sodat ons kan groei. Beproewing is blydskap as God jou doel is.

 

In beproewing ondervind ons groei in geestelike volwassenheid wat ons nooit op enige ander manier sal ondervind nie. Dit is nie bemoedigend as jou doel ‘n gemaklike, sorgvrye lewe is nie. Dan sal beproewing nooit vir jou blydskap bring nie.

 

Volgende keer gaan ons na ‘n verdere aspek kyk wat maak dat ons bly is in beproewings.

 

 

image_pdfimage_print