Buitebybelse getuienis oor Jesus (3)

image_pdfimage_print

Buitebybelse getuienis oor Jesus (3) – Jan van der Watt

Joodse verwysings uit die tyd kort na Jesus se opstanding.

Natuurlik was die Jode nie baie tevrede met die nuwe beweging wat beweer dat die (Joodse) messias vir almal gekom het nie. Hulle was eintlik baie vyandig gesind teenoor die Christene en Jesus, veral toe die Christelike geloof so vinnig begin groei het. In die verhale in Handelinge en uit Paulus se briewe, asook die Johannese geskrifte kom ons agter dat daar baie spanning tussen die Jode en die Christene was. Maar dit is nie net die Christene wat daarvan skryf nie. Die Jode het ook baie negatiewe verwysings na Jesus en die Christene gemaak. Hulle beskryf Jesus veral as valse leraar (sy leerstellings) en towenaar (sy wonders). Kom ons kyk na ʼn paar van hierdie verwysings na Jesus uit Joodse geskrifte. (Die verwysings is uit boeke wat heelwat later as Jesus se tyd geskryf is).

Dit word geleer: Op die aand van die Paasfees is Yeshu gehang. Vir veertig dae vooraf het ‘n proklameerder geskreeu: ‘Hy gaan uit om gestenig te word omdat hy toordery in Israel beoefen het en Israel mislei het. As iemand iets in sy verdediging wil sê, laat hom uitkom en dit sê’. Maar hulle het niks in sy guns gevind nie, met die gevolg dat hulle hom op die aand van die Paasfees gehang het. (Babiloniese Talmud, Sanhedrin 43a).

Hierdie verhaal onderstreep dat die Jode probleme gehad het met Jesus se leer en sy wonders. Die Jode het toe bogenoemde storie opgemaak om te probeer voorgee dat hulle ʼn regverdige verhoor gehou het – iets wat die Christene ontken het.

ʼn Ander verhaal probeer Jesus teken as ʼn slegte persoon wat sy bes probeer het om ʼn Jood te bly, maar nie goed genoeg daarvoor was nie. Hy het daarom maar afgode aanbid en sy eie domheid het gemaak dat daar stories ontstaan het dat Hy ʼn leraar was wat wonders gedoen het, so beweer die Joodse opponente van die kerk. Die kwaadwilligheid van hierdie verhale is duidelik. As die Christene nie ʼn werklike probleem vir die Jode was nie, sou die opmaak van sulke stories onnodig gewees het.

Rabbi Joshua ben Perahiah het Jesus met beide hande weggestoot…. Rabbi Joshua het gesê: Hoe lieflik is hierdie ‘askania’ (Dit kan na ʼn herberg verwys of na ʼn vroulike herbergier). Jesus antwoord: ‘Rabbi, sy het skrefie ogies’. ‘Jou slegte persoon’, antwoord die Rabbi, ‘Is dit  waaraan jy dink?’ (Die Rabbi het die eerste een bedoel en Jesus die tweede een). Die Rabbi het toe 400 trompette laat blaas en Jesus geëkskommunikeer. Jesus het baie keer teruggekom en gepleit om weer terug te kom, maar die Rabbi  wou niks weet nie. Een dag was die Rabbi besig om te bid toe Jesus weer daar aankom. Die Rabbi besluit toe om hom weer toe te laat en wink vir hom. Jesus dog toe die Rabbi stuur hom weg. Hy vat toe ʼn baksteen en aanbid dit. Die Rabbi vra hom toe om hom te bekeer, maar sy antwoord was: ‘Ek het van jou geleer dat daar geen kans vir bekering is vir iemand wat sondig en ander leer om ook te sondig nie’. ʼn Leraar het daarom gesê: ‘Jesus die Nasarener beoefen toorkunsies en mislei Israel’ (Sanhedrin 107b).

Nog ʼn interessante verhaal is die verhaal wat Jesus as die buite-egtelike kind van ʼn Romeinse soldaat (Pantera) teken. Hy word as ʼn waarsêer beskryf en die feit dat sy ondersteuner sommer gou sterf is ʼn duidelike teken dat God nie aan sy kant kan wees nie.

Rabbi Eleazar ben Dama is deur ʼn slang gebyt. Jakob van Kefar Sama kom toe om hom in die naam van Jesus ben Pantera gesond te maak. Rabbi Ismael wou dit nie toelaat nie. Eleazar het die besluit betwis, maar is dood voor hy nog kon sê hoekom. Ismael het hom gelukgewens omdat hy dood is sonder om ‘die heining af te breek wat waarsêers opgerig het’ (Tosefta Hullin 2:22-24).

Hoewel hierdie verhale vyandige propaganda was, beklemtoon dit hoe belangrike rol Jesus en die kerk gespeel het. Een ding wat die Jode nie kon doen nie, is om dit te probeer wegredeneer dat Jesus daar was nie. Hulle kon ook nie ontken het dat Hy wonders gedoen het nie. Hulle sê toe maar dat Hy  ʼn towenaar was – wat anders kon hulle sê? Hulle het mos besef dat Jesus dit gedoen het.

Outeur: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...