‘n Nuwe Kategismus: Vraag 37

image_pdfimage_print

The Christian faith begins not with a big DO but with a big DONE – Wachtman Nee

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 37

Vraag:

Hoe help die Heilige Gees ons?

Antwoord:

Die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde, vertroos ons, gee aan ons geestelike gawes en die begeerte om God te gehoorsaam; Hy stel ons in staat om te bid en God se woord te verstaan. [Onderstreepte gedeelte is die antwoord vir kinders.]

Skrifgedeelte:

Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges (Efesiërs 6:17 – 18).

 

 Kommentaar:

Die Heilige Gees wat in ons woon gee leiding en rigting. Fundamenteel verlig Hy ons denke, gee vir ons oë, verstand, skyn in ons, verplaas ons van duisternis na die wonderbaarlike lig waardeur ons ons weg kan sien, ons pad kan ken en die dinge van God kan onderskei. Hy gee ‘n nuwe lewe en insig waardeur ons, in die algemeen, geestelike dinge kan verstaan, onderskei en ontvang. Meer word verlang vir die ontvang, aanvaarding van ‘n besondere waarheid en om dit wat daarteenoor staan te verwerp. Dit is ook die werk van die Gees wat in ons woon … Hy gee aan elke waarheid ‘n nuwe heerlikheid; hy maak dit begeerlik vir die siel. Krag sowel as lig kom deur die uitstorting van sy Gees in ons. Krag vir die ontvangs en beoefening van al sy genadige ontdekkings vir ons – van sy Gees kry ons ook ondersteuning. Ons harte is gereed om te sink en misluk onder ons beproewinge; ‘n klein dingetjie sal dit laat gebeur; liggaam en hart en alles in ons is gereed om te misluk. Die Gees help en genees die die ongesteldheid wat gereed is om ons te laat misluk. Hoe dikwels as ons laste te swaar is, het die Heilige Gees in sy krag ons laste gedra en ons ondersteun. Hy is die Gees van genade; Hy is die Gees van heiligheid; Hy is die Gees van vreugde en vertroosting; Hy is die hoë en heilige Een wat tot in ewigheid daar is en wat gekies het om in my te woon.

 

Hierdie kommentaar  is deur John Owen (1616–1683), ‘n Engelse Puriteinse teoloog, geskryf.  Hy gaan na Oxford Universiteit toe hy slegs 12 jaar oud was; hy kry sy M.A. graad toe hy slegs 19 jaar oud was. Later word hy as Vise-Kanselier van Oxford aangestel. Hy preek in die Parlement die dag na Koning Charles I se teregstelling. Hy vervul die taak sonder om na die gebeurtenis te verwys. Hy het baie boeke geskryf insluitend geskiedkundige verhandelings en verskeie boeke oor die Heilige Gees.

Hierdie kommentaar  kom uit  “The Indwelling of the Spirit” in “The Doctrine of the Saints’ Perseverance Explained and Confirmed” in The Works of John Owen, geredigeer deur William Goold, Volume XI (New York: Robert Carter & Brothers, 1853), 343 – 361.

 

Verdere leesstof:

 “Paraclete” en “Inward Witness” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

O Heilige Gees, liefde van God, wat van die almagtige Vader en sy geseënde Seun, kom; kragtige advokaat en liefdevolle Vertrooster, gee u genade en daal in my hart neer; verlig die donker hoekies van hierdie verwaarloosde woning en versprei daar U strale. Woon in daardie siel wat na u tempel verlang; lei daardie dorre grond wat met onkruid en distels oorgroei en verlore is omdat dit verwaarloos is, nat. Maak dit vrugbaar met u dou uit die hemel. O, as dit U vreugde sal verskaf om na my te kom, Vertrooster van siele wat rou – U magtige krag in nood en hulp in tye van nood. Kom U uitroeier van alle inwendige besoedeling en geneser van geestelike wonde en siektes. Kom, o Sterke vir die swakkes, en U wat almal wat val weer optel. Kom, U wat die trotse neerbuig en leermeester van die swakkes en nederiges is. Kom, U helper van die armes, en verfrisser van hulle wat flou is. Kom, Heilige Gees in oorvloedige genade en maak my gereed om U te ontvang; buig U neer na my ongesteldhede, dat my swakheid nie deur u grootheid geïgnoreer sal word nie. Al waarvoor ek by  U, Vader, my enigste Verlosser, pleit wat in eenheid met die Seun en Heilige Gees leef en regeer – as een God, die wêreld vir ewig regeer.

 

Hierdie gebed  is deur Augustinus  (354 – 430), die Biskop van Hippo in Noord-Afrika, geskryf.  Hy was ‘n teoloog en filosoof. Beide die Katolieke en Anglikaanse Kerk beskou hom as ‘n heilige. Hy skryf oor sy bekering in sy Confessions, sy bekendste boek. Hy was ‘n produktiewe skrywer en het geskryf in Latyn.  Baie van sy werke het behoue gebly – honderde titels. Dit sluit in apologetiese werke, werke oor Christelike leerstellings en kommentare en meer as 350 preke wat behoue gebly het.

Uit  Pious Breathings: Being the Meditations of St Augustine, his Treatise of the Love of God, Soliloquies and Manual, vertaal deur Geo. Stanhope (London: J. Nunn & Co., 1818), 29–31.

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...