Christelike vryheid volgens Martin Luther

image_pdfimage_print

I never saw a useful Christian who is not a student of the Bible – D. L. Moody

Christelike vryheid volgens Martin Luther

A Christian man is the most free lord of all, and subject to none; a Christian man is the most dutiful servant of all, and subject to every one.

Martin Luther het ‘n brief aan Pous Leo X geskryf waarby hy ‘n verhandeling oor Christelike vryheid aangeheg het. Hierdie aanhaling kom uit daardie verhandeling. My onmiddellike reaksie was dat hierdie twee stellings mekaar weerspreek. 

Luther wys daarop dat die basis van hierdie twee stellings eintlik van Paulus kom:

  • Ek is met ander woorde nie afhanklik van enige gemeente nie, maar is vry om te doen wat ek dink die beste is. Ek wil graag alle mense help om die Here te leer ken. Ek wil nie net aan een groep mense gebind wees nie. Ek wil in elke geval vry wees om te doen wat in ‘n betrokke situasie die beste is om mense na die Here toe te lei (1 Korintiërs 9:19).
  • Betaal jou skuld! Moet niks aan ander mense skuld nie, behalwe om absoluut lojaal en vol liefde teenoor hulle te wees. As jy ander mense liefhet, het jy die hele wet nagekom (Romeine 13:8)

[Beide aanhalings kom uit Die Boodskap.]

 Dit is die paradoks in die lewe van ‘n Christen: aan die een kant is ons vry, maar vry om te dien

image_pdfimage_print

You may also like...