Dank God … vir God

image_pdfimage_print

 

Seven blunders of the world that lead to violence: wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principle. –Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

Dank God … vir God

Daar is baie waarvoor ons God moet dank, maar dank ons ooit vir God vir Homself. – dat daar ‘n God is en dat Hy ons God is. In Psalm 103 dank die psalmis God as die Verlosser God en in Psalm 104 as die Skepper-God.

 

David Murray noem ‘n aantal redes waarom ons vir God moet dank soos ons dit in Psalm 104 kry:

  • Dank God vir sy betrokenheid in die wêreld (1 – 4)

Alhoewel God so groot, so beklee met koninklike luister en met ‘n kleed van lig omhul is, is Hy tog betrokke – so naby.  Hy gebruik die fisiese wêreld om Homself te openbaar – die hemel is sy tent. As ons die wolke sien, is Hy daar; as ons die winde voel, is Hy daar.

  • Dank God dat Hy die wêreld gemaak het (5 – 7)

Die psalmis verwys na God se metodiese, sistematiese oorganisasie van die skeppingsproses. Hy praat en die waters kom in plek.

  • Dank God omdat Hy oor die wêreld heers (8 – 10)

Die heidene van destyds het gelo dat die wêreld kwesbaar is – bedreig deur onvoorspelbare en onbeheerbare kragte. Die Bybelse wêreldsiening is dat God bepaal presies waar elke ding inpas. Hy stel die grense, selfs vir die magtige see en maak seker hulle bly daar.

 

  • Dank God vir sy voorsiening in die wêreld (13 – 15)

God gee volop reën. Hy voorsien die oeste en bome wat hulle voed. Hy gee selfs olie en wyn vir ons om te gebruik.

 

  • Dank God vir sy beskerming van die wêreld (16 – 18).

Hy voorsien skuiling aan die grootste en kleinste skepsels – in bome, grotte, rotse, ens.

 

  • Dank God omdat Hy die wêreld reguleer (19 – 23)

God reguleer die seisoene, die dag-nag siklus

 

  • Dank God vir die ryke verskeidenheid van hierdie wêreld (24 – 26)

Waardeer ons nog die diversiteit van God skepping? Dank ons Hom dat Hy so ‘n groot verskeidenheid gemaak het?  Niks in die skepping moet verafsku word nie.

 

  • Dank God vir sy goedheid aan die wêreld (27 – 28)

Die hele wêreld is van God afhanklik; hulle kry meer as genoeg. Hy voorsien goeie dinge. Martin Luther het gesê: “Die Here moet ‘n baie groot kombuis hê.”

 

  • Dank God vir die hernuwing van die wêreld (29 – 30)

Die skeppingsorde is deur die dood ontwrig. Selfs dit is onder God se soewereine beheer. Hy gee die lewensasem. Soos voëls doodgaan, vul Hy nessies met eiers. Hierdie is nie net natuurlike prosesse nie – God se Gees is betrokke in hierdie voortdurende hernuwing van die skepping.

 

  • Dank God vir sy toekomstige verlossing van die wêreld (31 – 35)

God kan ‘n aardbewing veroorsaak of ‘n vulkaan laat uitbars. Daarom verlang die psalmis dat elke ontwrigting van en opstand teen God se skepping verwyder sal word. Hy kyk vooruit na ‘n wêreld sonder sonde – na ‘n nuwe skepping; ‘n nuwe aarde en hemel waar geregtigheid seëvier.

 

Daarom, laat ons God dank. Kyk mooi en sien ons Skepper aan die werk in die natuur. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie (vers 31). Wat moet ons doen? Ek wil my in die Here verbly … Ek wil die Here loof. Prys die Here.

 

image_pdfimage_print