Die wederkoms van Jesus Christus

image_pdfimage_print

Die wederkoms van Jesus Christus – Francois Malan

Erika Taylor vra:

Inligting oor die wederkoms van Jesus

Antwoord:

Dr. Francois Malan antwoord:

1.     Jesus kom weer

Jesus het vir sy dissipels gesê Hy gaan om vir hulle plek gereed te maak in die huis van sy Vader, en as Hy gegaan het en vir hulle plek gereedgemaak het, kom Hy terug ‘en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is‘ (Johannes 14:2,3).

Paulus skryf: ‘Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees’ (1 Tessalonisense 4:16-17).

2.     Jesus kom as Regter oordeel

In Matteus 25:31-46 sê Jesus: ‘Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word en Hy sal die mense van mekaar skei soos ʼn wagter die skape van die bokke skei.’ Vir die skape sal Hy sê ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit…’ Vir die bokke sal Hy sê ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is…’

3.     Die oordeel is klaar gevel

Johannes 3:18 sê: Wie in die Seun van God glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Vers 36 sê: ‘Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.’

4.     Ons sal verander word

Paulus sê: ‘Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in ʼn oomblik, in ʼn oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike‘ (1 Korintiërs 15:51-53).

5 Wanneer?

Jesus het gesê: ‘…niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie’ maar ons moet altyd gereed wees (Matteus 13:32-37)

Oor die mense wat spot met die belofte van die wederkoms, sê Petrus vir die gelowiges hulle moet onthou ‘vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.’ Die dag van die Here sal so onverwags soos ʼn dief kom. Ons moet egter lewe in die verwagting dat die dag van God kom, met ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde waar die wil van God sal heers (2 Petrus 3:8-13).

 

Outeur: Dr Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...