Is Jesus vervelig?

image_pdfimage_print

A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury. -John Stuart Mill

 

Is Jesus vervelig?

‘n Ironie van ons huidige kultuur is dat meeste mense sê dat Jesus vervelig is. Hulle gee nie eintlik oor Hom om nie – hulle het Hom nie lief nie en haat Hom ook nie. Hoekom gebeur dit? Hulle ken nie waarlik vir Jesus nie. In die Bybel lees ons nie van iemand wat verveeld was met Jesus nie. Hy was wel polariserend – mense het Hom liefgehad of gehaat. Sommige mense het om Hom saamgedrom; ander mense het sy dood beplan. Luister wat sê Jesus: Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê Ek vir julle, eerder verdeeldheid (Lukas 12:51). Jesus het gekom om ons hele wêreld om te keer.

 

Kom ons kyk na vier vrae in hierdie verband:

  • Is Jesus ‘n integrale deel van al my verhoudings?

Neem Jesus werklik die leiding in ons families? Leer ons ons kinders om Jesus meer as onsself gehoorsaam te wees? Wil ons hê dat ons kinders Hom moet gehoorsaam, ten spyte van ons? Is Jesus in ons werk in beheer? Hierdie vraag geld vir al ons verhoudings. Sal ons Christus steeds bely ten spyte van toenemende kritiek?

  • Gehoorsaam ek Hom met dit wat tans voor my is

Sal ek vir Jesus sterf? Baie sal sê ja. Maar dit is abstrak. Die vraag is egter: Gehoorsaam ek Hom nou? Ons moet na ons huidige gewoontes kyk. Dien ons ander? Is ons deel van God se sending op aarde? Spandeer ons tyd in die geloofsgemeenskap? Hoe kan ons sê dat ons vir Jesus sal sterf as ons nie gewillig is om Hom vandag met ons lewens te gehoorsaam nie? Om vir Hom dood te gaan is nie die moeilike deel nie – om vir Hom te leef, is moeilik

  • Stel ek enige voorwaardes om Jesus te volg?

Mense loop soms weg van Jesus as gevolg van een of ander pyn en teleurstelling – hulle voel hulle het beter verdien – ‘n beter huwelik of werk. Jesus was duidelik nie vir hulle alles nie – vir hulle is Hy ‘n manier om iets te bereik. As dit nie werk nie, soek hulle iets beter. Jesus wil nie hê dat ons Hom moet volg omdat Hy ‘n kortpad na sukses is nie. Ons moet Hom onvoorwaardelik volg

 

  • Waar ek verdeeldheid veroorsaak, doen ek dit soos Hy?

Baie mense kyk na Lukas 12:51 en pas dit op al die verkeerde maniere toe. Jesus het verdeeldheid veroorsaak, maar Hy het die waarheid gepraat. As Hy dan verdeeldheid veroorsaak het, het Hy al die vuur op Homself getrek: Toe hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel (1 Petrus 2:23). Ons is geneig om ons te verdedig as ons kwaad is. Jesus dra ons beledigings met deernis; Hy reageer geduldig. Ons ignoreer mense wat van ons verskil. Jesus kon sonde konfronteer en steeds trek Hy ons nader aan Hom.

 

Is daar in jou lewe verdeeldheid as gevolg van Christus? Dink mense om jou dat Hy vervelig is?

 

image_pdfimage_print

You may also like...