Psalm 33 (5)

image_pdfimage_print

 

“Believers in Christ are great offenders when reformed religion and unreformed life are joined together, as they often are.” — William Perkins

 

Psalm 33 (5)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Teologiese Implikasies

Hierdie is ‘n loflied wat lof van begin tot einde dek. Die fundamentele gedagte is dat al die Here se woorde en dade reg, waar, betroubaar en beslissend is (vers 4 – 5). Dit kan in verskillende rigtings ontwikkel word.  Die Here se skepping van die heelal bevestig dit. Hy is oppermagtig en beheer alle gevaarlike magte. Hiermee dien Hy as versekering vir die mensdom. Ons sien ook die Here se betrokkenheid by internasionale gebeure. Ons sien sy oppermag en beheer oor ander volke. Hy stel Israel gerus.

 

Die Here se vermoë om te verlos illustreer dit. Dit bewys ook die onkunde van mense om op ander hulpbronne te vertrou. Daarom is daar ‘n verwagting dat eerbied teenoor Hom betoon sal word. Die Here se betrokkenheid  is nie tot sekere kontekste beperk nie – dit is ‘n vasstaande waarheid van Hom.

 

Die raamwerk van die psalm praat ook van die omvattendheid van ons reaksie teenoor God. Aanbidding vereis dat ons van onsself af wegkyk. Dit behels ook die maak van musiek. Maar as jy eers gesien het wie die Here is, vereis dit ‘n uitdrukking van eerbied, hoop, vreugde en vertroue.

 

Hoe raak hierdie psalm vir my? Ek wat in Christus glo, is net soos die regverdiges van ouds ook deur God gekies as sy volk. Onverdiend. Ek is op grond van Christus se dood van die sonde verlos. Op grond van sy opstanding, is ek regverdig verklaar. Daarom is die opdragte in hierdie psalm ook opdragte aan my: Kom prys die Here. Kom doen dit so goed as wat jy kan.

 

As ek, soos die digter, gaan kyk na God se verhouding met die mensdom, sal ek baie redes hê om Hom te prys. As ek gaan kyk na die verhouding met my as sy kind, sal ek nog meer redes kry om Hom te loof. Doen dit. Dan sal ek bly lag as ander wil treur; bly hoop as ander moed verloor. Dan sal almal kan sien ek bedoel dit opreg as ek sê: Ek vertrou op die Here alleen.

 

Die Woord van die Here is liefde. Dit werk stil, aanhoudend en onsigbaar in mense se lewens. Dit kan selde in oomblikke of datums vasgevang word. Hierdie liefde:

  • Is nuut elke oggend;
  • Is absoluut betroubaar; en
  • Kan dwarsdeur die wêreld gekry word.

 

Die Woord is skeppend. Sedert die skepping het God getoon dat Hy deur sy woord regeer en wonders doen. Die mag van die woord van die Here blyk veral uit die skeppingsgebeure – en dit is nou nog so. Hy werk egter nie na willekeur met die woord nie, maar gebruik dit in diens van en ter bevordering van geregtigheid en reg. Oor die hele aarde laat Hy sy sorg en sy troue liefde vir die volk blyk deur elke plan wat teen Hom en die volk gerig is, te verydel. Dit doen Hy, soos by die skepping, nou nog deur sy woord. Soos wat Hy die seewater met sy woord beheer, beheer Hy die nasies – selfs al is hulle net so onstuimig soos die see.

 

 

 

image_pdfimage_print