Die afgode van ons tyd

image_pdfimage_print

 

No man should be surprised when life collapses if he insists on living it alone (Barclay)

 

Die afgode van ons tyd

Die Bybel praat baie oor afgode en diens aan afgode. Ons word nie hierdeur bedreig nie, want ons glo dat dit niks met ons te doen het nie. Ons sal nie om ‘n goue kalf dans nie! Hoekom het die Israeliete plesier daaruit geput om teen God se opdragte in wel afgode te aanbid? Hoekom was dit vir hulle ‘n versoeking?

 

Miskien het hulle gevoel dat deur afgode te aanbid hulle deel van die hoofstroom geword het. Die die ander godsdienste het minder van hulle verwag. Hulle het jou nie gedurig uitgedaag om gehoorsaam te wees nie. ‘n Besoek aan die plaaslike tempel was dikwels ook ‘n besoek aan die plaaslike bordeel – tempelprostitusie is algemeen beoefen.

 

Die aanbidding van afgode vandag is uitgediend. Beteken dit dat ons vry van afgode is? Standbeelde van Baäl het verdwyn, maar ons bid steeds by alternatiewe altare. Die bekendste is seks, rykdom, mag en ekself – die vier gode van ons tyd. As ons deel van die hoofstroom wil wees, moet ons aanvaar:

  • Seks is ons grootste vreugde. Sou ek iets anders voorstel wonder almal wat met jou verkeerd is.
  • Rykdom is ‘n integrale deel van ons materialistiese kultuur. Ons mag selfs rykdom as God se seën sien. Jesus moes ‘n wonderwerk doen om sy belasting te betaal. Hy was afhanklik van die gawes van ander.
  • Dat mag belangrik is. Ons soek altyd na meer beheer oor die besluite wat ons maak en die rigting van ons lewe. As ons soos Jesus wil wees, mag ons dalk die voete van ander moet was. Om voor ‘n ander te buig en die vuilheid van sy voete af te was, is beslis nie ‘n posisie van mag nie.
  • Dat ons leef in ‘n “jy verdien dit” tyd. Ons vra outomaties: Wat is daarin vir my? Maar kyk na Jesus. Daar is dinge wat Hy wou gehad het – ‘n stil dag van gebed. Hy het dit baie selde gekry. Golgota kan nie as ‘n optrede van selfvervulling beskryf word nie. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.

 

Afgodediens is nie iets van die verlede nie. Daar mag dalk nie meer ‘n goue kalf wees nie, maar die aantrekkingskrag van vals gode is steeds so sterk soos altyd. As ons die versoekings van seks, rykdom, mag en self ondervind, onthou sommige van die waarhede van Jesus: Hy was selibaat, arm, het voete gewas en het Hom vir ander geoffer. As ons Hom volg, mag ons geroep word om ‘n soortgelyke pad te loop.

 

image_pdfimage_print