Die Eerste Brief van Johannes (4)

image_pdfimage_print

Die Eerste Brief van Johannes (4) – Jan van der Watt

Deel 1: Uit God se hart van liefde—’n kerk gebore

Hoofstuk 3: Gebore in ‘n nuwe gesin

God het jou nie sommer vir niks gemaak nie. Hy het jou gemaak om waarlik te lewe! Beleef jy genoeg van hierdie lewe? Kan jy dit raaksien, dra jy die regte bril?

Die wêreld in lig en donker

’n Mens kan die wêreld op baie maniere beskryf, afhangende van watter “bril” jy opsit. Jy kan die “natuurbril” opsit of miskien die “politieke bril”.

Johannes sê dat as jy die “godsdienstige bril” opsit, (die bril waarmee God na die wêreld kyk) sien jy net lig en duisternis … dan sien jy dat die wêreld eintlik net in twee kontrasterende dele gedeel kan word. Daar is die deel wat aan God behoort en die deel wat aan die Bose behoort. Die deel wat aan God behoort, kan aan sekere eienskappe uitgeken word, terwyl die deel wat aan die Bose behoort net die teenoorgestelde eienskappe vertoon.

 • Hoe praat Johannes daaroor in sy brief? Kyk in die genoemde verse hieronder watter twee kontrasterende woorde daar gebruik word om die twee “godsdienstige wêrelde” van mekaar te onderskei. Let daarop dat dit in elke geval oor spesifieke kwaliteite van die wêreld gaan.

(Maak twee kolomme in jou boek. Aan die een kant skryf jy God se wêreld en aan die ander kant die Bose se wêreld.) Hier volg die teksverse:

1 Joh. 1:5:

1 Joh. 3:14:

1 Joh. 2:21:

1 Joh. 4:20:

 • Stel jou die volgende denkbeeldige situasie voor: Jy bou ‘n huis en vind uit dat die bouer sekere dinge nie gedoen het waarvoor jy betaal het nie. Na ‘n telefoonoproep belowe hy om dit te kom doen, maar niks gebeur nie. Jy gaan sien hom en vind uit dat hy ernstige finansiële probleme het.

• Sê hoe iemand wat aan God se wêreld behoort die situasie volgens die eienskappe in Vraag (1) hierbo sal hanteer?

• Sê dan hoe iemand wat aan die Bose se wêreld behoort ’n soortgelyke situasie sal hanteer?

• Sê ook waar die verskil lê. (Hiervoor gebruik ons weer twee kolomme – God se wêreld en die Bose se wêreld en teken die verskille aan.)

ONTHOU: Hierdie is God se manier waarop Hy na die wêreld kyk! As jy regtig sinvol wil leef, moet jy naby God lewe! Dit beteken om die wêreld deur sy oë te bekyk en so te lewe!

 

Hoe kom iemand in God se wêreld?

Lees Joh. 3:1–8. (Let op dat ons hier uit die Evangelie lees. Onthou ook dat die “Bybel” van daardie gemeentes die Evangelie was, soos in Hoofstuk 1 gesê is).

 1. Hier word God se wêreld as ’n koninkryk beskryf. Hoe kom ’n mens in die koninkryk (3:3)?
 1. Hoe verstaan Nikodemus Jesus se woorde (3:4)?
 1. Verduidelik in jou eie woorde wat Jesus volgens 3:6 wil sê.

Elke mens het op presies dieselfde manier in die wêreld gekom: hy of sy is in die wêreld gebore. Omdat hy of sy gebore is, het dit vir hulle moontlik geword om in die wêreld te leef, dinge te doen, ’n gesin te hê en so aan. Sonder geboorte is hierdie “deelneem aan die wêreld” nie moontlik nie.

As Jesus nou wil verduidelik wat met ’n mens gebeur as jy ’n Christen word—met ander woorde, as jy deel van God se wêreld word—sê Hy jy word geestelik gebore. Die geboorte maak dit dan vir jou moontlik om in God se wêreld te kan leef, optree, ’n hemelse Vader te kan hê, en so aan.

Dit is egter nie ’n gewone geboorte nie. Dit is ’n geestelike geboorte. Hoe dit werk, verstaan ’n mens nie (Joh. 3:8), maar dit verhoed ’n mens nie om te weet as dit met jou gebeur nie.

En wat presies gebeur met jou? Jy is nie soos Nikodemus wat nie die boodskap van Jesus verstaan nie (Joh. 3:9–10). God gee vir jou ’n “bril” om die geestelike wêreld te verstaan—jy word op daardie golflengte ingestel. (Dit is wat dit beteken om “gees te wees”—Joh. 3:6).

As jy regtig sinvol wil leef, moet jy naby God lewe!

Dit beteken om die wêreld deur sy oë te bekyk en so te lewe!

Nou kan jy in Jesus van Nasaret die Seun van God raaksien.

Die kruis is nie die vernederende einde van Jesus nie, maar die plek waar Hy Satan finaal verslaan het.

Jesus se woorde is nie ydel laster nie, maar die wysheid van God.

Die boek in die Nuwe Testament waar die meeste na die geestelike geboorte verwys word, is 1 Johannes. (As jy belangstel, vergelyk 1 Joh. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4 en 18). Iemand wat geestelik gebore is, word met “kind van God” in die Nuwe Vertaling weergegee, maar in Grieks staan daar eintlik: “Uit God gebore”.

 

Geloof sluit aan by weergeboorte

Geloof sluit nóú aan by die gedagte van weergeboorte. Die een kan nie sonder die ander verstaan word nie.

As ons 1 Joh. 5:1 lees, sien ons dat elkeen wat in Jesus glo, is “uit God gebore,” hy of sy is dus weergebore. (Onthou: “kind van God” is in Grieks “uit God gebore”).

Geloof is dus om oorgegewe aan God te aanvaar wat Hy jou deur sy geestelike “bril” laat “sien” het, veral wat Jesus betref.

Kom ons kyk watter verskil dit maak om “deur die oë van God,” oftewel op ’n geestelike manier, na alles te “kyk”.

Hoe beïnvloed die perspektief waarmee ‘n mens na ‘n saak kyk die manier waarop jy daardie saak verstaan ? Vul jou gedagtes by elkeen van die sake hieronder in. Skryf eers in die linkerkolom neer hoe ‘n doodgewone mens dit sal sien – iemand wat nie weergebore is nie. Skryf dan in die regterkolom hoe iemand wat weergebore is, met ander woorde wat deur die oë van God kyk, dit sal sien. Die sake waarna jy moet kyk, is:

• Die kruis van Jesus

• Jesus self.

• Lyding

• Jou vyand

• Opoffering vir ander

’N INTERESSANTE INSIG: ’n Mens kan weet dat jy weergebore is as die wêreld met alles wat gebeur vir jou begin lyk soos God dit sou sien!

 

 Om weergebore te wees, beteken…

In 1 Johannes word daar heelwat gesê oor wat met ’n mens gebeur as jy weergebore word. Dit gaan immers oor ’n totale verandering van die manier waarop jy jouself en die lewe sien.

Kom ons kyk wat alles met die weergeboorte saamhang.

. Jy het kontak met God

Weergeboorte bring die mens in direkte kontak met God self.

1Joh 3:9 –‘n Weergebore mens (‘n kind van God) het die Gees van God in hom

1 Joh 4:7 ‘n Kind van God het ander lief en ken God.

’n Mens kan weet dat jy weergebore is as die wêreld met alles wat gebeur vir jou begin lyk soos God dit sou sien!

Dit beteken dat ’n mens in gemeenskap met die Vader—altyd in sy teenwoordigheid—kan leef (1 Joh. 1:7).

 1.  Jy tree anders op

Weergeboorte verander die mens se optrede.

 1. 1 Johannes 3:9, 5:4 en 18: ’n Kind van God leef nie meer ’n lewe van sonde nie.
 2. 1 Johannes 4:7, 5:1: ’n Kind van God se lewe word deur liefde gekenmerk.
 3. 1 Johannes 2:29: Aan ’n regverdige lewe kan die kind van God uitgeken word.
 1.  God bewaar jou

Weergeboorte plaas ’n mens diep in die bewarende hand van God.

 • 1 Johannes 5:18: Die Seun van God bewaar die kind van God.
 • 1 Johannes 5:18: Die duiwel kry die gelowiges nie in sy greep as hy naby die Seun bly nie.

Leef bewus van jou weergeboorte

Dink na oor die volgende:

 • Dink jy dat ’n mens in jouself kan weet en ervaar dat jy weergebore is? Skryf jou gedagtes neer.
 • Indien jou antwoord op Vraag 1 hierbo “ja” is, verduidelik presies wat ’n mens in homself ervaar.
 • Dink nou oor jou eie lewe in hierdie verband na.
 • Dink jy dat ’n mens wat weergebore is, sal heeltemal onverskillig kan leef? Waarom sê jy so?

 

’n Weergebore mens leef in die teenwoordigheid van en onder die beskerming van God. Daarom moet jy na jouself kyk en na alles wat met jou gebeur asof jy deur die oë van God daarna kyk.

Dink eers na oor die week wat verby is. Het jy in alle opsigte soos ’n weergebore mens opgetree? Indien nie, bespreek dit met God en onderneem om in sy krag jou lewe soos Hy te sien.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...