Wie is die Here? – Francois Malan

image_pdfimage_print

Pieter vra:

Ek het vanoggend ‘n vreemde vraag. Wie is Die Here? (Net in kort, ek is ‘n wedergebore Christen)

Ons leer en glo in God drie-enig. God:- Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons leer dat Jesus is die Seun van God die Vader. Ons leer van Here Jesus.

Maar wie is Die Here? Is dit God die Vader? Is dit God die Seun?.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In die Ou Testament is die verhewe titel Here (Hebreeus: Adonai) deur slawe gebruik om hulle eienaar aan te spreek, ook ’n vrou teenoor haar man, kinders teenoor hulle vader, teenoor belangrike mense (vgl. ons: Dames en Here), saam meer as 300 maal vir mense), en ook vir God, 450 maal). Maar die eienaam vir die verbondsgod van Israel, wat Hy aan Moses bekendgemaak het, is Jahweh,’Die Ek is’ waarvan Hy gesê het: dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag (Eks 3:14-15).

Die Jode het egter later op grond van die derde gebod, jy mag die Naam van die Here (Jahweh) nie misbuik nie (Eks 20:7), bang geword om die Naam te gebruik, en wanneer hulle Jahweh gelees het, dit Adonai  hardop uitgespreek. Die Griekse vertaling het hulle daarin gevolg en Jahweh met kurios vertaal wat ook vir enige eerbiedwaardige gebruik is, base, vaders, onderwysers, konings en vir gode.

In die Nuwe Testament het die Griekse skrywers voortgegaan om kurios, Here, te skryf. Here word hier gebruik vir die Vader en vir die Seun, en vir die Heilige Gees, en vir eerbiedwaardige persone of gode.

Die vertalings van die Ou Testament het Jahweh, wat 6823 maal in die Ou Testament voorkom, met ‘Here’ of ‘Lord vertaal,’ ook in Eks 3:15. Terwyl Here ’n titel vir ’n verhewe persoon gebruik word, word die indruk gewek dat God vér bo is. Terwyl Jahweh aandui dat ‘Die Ek is’ hier persoonlik aktief teenwoordig is. In Eksodus 3 byvoorbeeld om vir Moses te verseker dat ‘Die Ek is’ saam met Hom na Egipte toe gaan om Israel wat slawe is in Egipte te gaan verlos.

Om die intieme nabyheid van God aan te dui wat met die gebruik van die eretitel Here vir ‘Die Ek is teenwoordige’ verslyt het, het Jesus ons geleer om God as Vader aan te spreek (bv. in die Onse Vader). Maar Jesus het beklemtoon dat Hy en die Vader Een is (Joh 17:11) dat Hy in die Vader is en die Vader in Hom (Joh 14:10-11), en praat Hy van ‘my Vader’ (Joh 5:43). In Joh 20:17 sê Jesus vir Maria Magdalena: ‘Ek vaar op na my Vader, en julle Vader en na my God en julle God.’ As ons in geloof aan die Seun van God verbind is, is ons kinders van sy Vader deur ons geloofs- en liefdesband met sy Seun.

In Joh 13:13 sê Jesus vir die dissipels: Julle noem My Meester (didaskalos) en Here (kurios) en julle sê dit tereg, want Ek is dit. In Joh 14:16-17 sê Jesus: Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Helper/Trooster/Voorspraak stuur, die Gees van die waarheid, sodat Hy vir ewig by julle kan wees. As iemand My liefhet, sal Hy ter harte neem wat Ek sê, en My Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. Vader, Seun en Gees kom in ons woon. Al drie kan as Here aangespreek word.

In 2 Kor 3:17 sê Paulus die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, is vryheid. En in vers 18 noem hy die Gees ook ‘die Here.’

Die respekvolle aanspreek vorm ‘Here’ kan vir die Vader en die Seun en die Heilige Gees gebruik word. Die drie Persone is Een, die eenheidsband tussen hulle is die liefdesband tussen die Vader en die Seun en die Gees, soos 1 Johannes 4:8,16 getuig: God is liefde. Vers 13 sê: Hieraan weet ons dat ons in Hom (God) bly en Hy in ons: Hy het ons aan sy Gees laat deel kry; vers 15: ‘Wie ookal bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God.’ Die Vader en die Seun en die Gees woon in ons en is nie ’n God wat vér is nie. Paulus sê in Handelinge 17:27-28 ‘…want Hy is nie vér van elkeen van ons nie. Want deur Hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons…’ Dit is wat die Naam Jahweh (Die Ek is) sê, en telkemale sê Jesus: Ek is- die weg en die waarheid en die lewe; die brood van die lewe, die ware wynstok, die goeie herder, die lig vir die wêreld, die opstanding en die lewe.

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...