Die Bybel: Hoe bestudeer ek die Bybel?

image_pdfimage_print

There are no problems we cannot solve together, and very few that we can solve by ourselves. ~Lyndon B. Johnson

 Die Bybel: Hoe bestudeer ek die Bybel?

[Die idee is nie om volledig te verduidelik hoe ons die Bybel moet lees nie, maar net om enkele gedagtes uit te lig. Daar is dik teksboeke wat vir ons vertel hoe om die Bybel te interpreteer.]

Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het (Matteus 28:20). Dit is deel van Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels. As ons dit wil doen, moet ons Jesus se onderrig en beloftes ken. Maar waar kry ons dit? In die Bybel.  

Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry (1 Petrus 2:2). Dit is duidelik dat gelowiges op die Skrif moet vertrou vir geestelike oorlewing en groei.

Die Bybel is die woord van God. Wat beteken dit? Dit is iets wat God vir ons geskryf het. Ons kan dit sien as ‘n stem uit die hemel wat met ons praat. As die Bybel dan die woord van God is, moet dit tog elke aspek van my lewe vorm en elke besluit rig. Alles goed en wel, maar ek moet steeds weet hoe om die Bybel te hanteer – op die regte manier en vir die regte motiewe.

Hoekom lees ek die Bybel? Kom ons kyk na drie verkeerde redes om die Bybel te lees.

  • Ek voel skuldig. Ek weet ek is veronderstel om die Bybel te lees en daarom doen ek dit. Dit is ook hoekom sommige mense eredienste bywoon.
  • Status. Mense respekteer mense wat die Bybel goed ken. Natuurlik moet ons die Bybel goed ken, maar hoekom is dit nodig? Om slim te lyk? Om as die mees geestelike persoon in die kamer erken te word? Ek lees die Bybel, want ek het ‘n begeerte om God beter te leer ken; om deur sy Woord verander te word; om mense om ons lief te hê en te dien. Om die Bybel te lees om “beter” as iemand anders te wees, is verregaande.
  • Die Bybel is ‘n bron van leermateriaal. Hierdie is ‘n baie subtiele wangebruik van die Bybel. Natuurlik is dit noodsaaklik om die Bybel hiervoor te gebruik – die voorbereiding van preke, voorbereiding vir Bybelstudie … Die probleem is as ons dikwels die Bybel slegs as ‘n bron van studiemateriaal sien. Ons moet die Bybel lees om te luister wat God vir ons wil sê en leer. Daarom moet ons toelaat dat die Bybel ons op allerhande onverwagse maniere verander.

Dit bring ons by ons volgende vraag: Hoekom het God die Bybel vir ons gegee?

image_pdfimage_print

You may also like...