Die dra van ‘n Hoofbedekking

image_pdfimage_print

Die dra van ‘n Hoofbedekking – Kobus Kok

Mynie vra:

Wat is die rede vir die Hooftooisel wat mans en vroue oor hul hoofde gegooi het. word dit vandag nog gebruik?

 

Antwoord

Prof Kobus Kok antwoord:

Die dra van ‘n hoofbedekking – hoekom mans hulle hoedens afhaal as hulle bid

Prof. Kobus Kok

 

In die antieke Mediterreense wêreld in die tyd van die Nuwe Testament is daar geglo dat jy jou hoof moet bedek in die publiek. Dit het egter van tyd tot tyd en tussen verskillende ekonomiese klasse verskil, en die ruimte waarin die persoon verkeer het ook op verskillende tye in die geskiedenis ʼn rol gespeel in die sosiale reëls rondom hoofbedekkings (vgl. die uitspattige haarstyle in die Flavian 80-90 nC periode). Dit sien ons in die beelde uit verskillende tye en uit graffiti teen mure soos Pompeii wat sosiale interaksie uitbeeld, asook in Romeinse geskrifte wat behoue gebly het (kyk gerus http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Ancient_Rome ).

 

Romeinse beelde uit die eerste eeu illustreer die tipiese kleredrag van die eervolle vrou. Net prostitute en vrouens met slegte karakter het sonder ‘n hoofbedekking rondgeloop en dit was as oneervol beskou. Die groot rede wat dikwels aangegee word, was dat vrouens mans met hulle hare kon verlei. Dit sien ons in antieke tekste waar mans oor vrouens se los hare kommentaar lewer (vg. Catullus; Ovid; Cicero). Die gebruik was dat vrouens enige deel van hulle liggame wat mans kon verlei, moes toemaak. Juis om hierdie rede lees ons in 1 Korintiërs 11:4-5 dat vrouens wanneer hulle bid of profeteer, ‘n hoofbedekking moet dra (1 Kor 11:5). Die eerste Christene het in huiskerke bymekaargekom. In die huis kon vrouens sonder hoofbedekkings rondloop,  maar met tyd het die huiskerke “publieke ruimtes” geword, en daarom het die Christene sensitief geword vir die verkeerde boodskap wat dit na buite kon uitstuur, veral in ʼn plek soos Korinte met die groot berg waar prostitute voorgekom het en ʼn baie onsedelike stad was. Volgens Korintiërs mag mans nie ʼn hoofbedekking dra as hulle bid of profeteer nie (1 Kor 11:4). Hierdie tipe gebruike kom nog steeds in Mediterreense kulture voor, veral by die Moslems. Vandag is baie mense van mening dat dit goed is om ‘n Joodse mantel met tossels te koop en afgesonder te “bid in jou eie tent” of “geestelike kamer”. Dit was regtig nie die manier hoe die antieke mense dit gesien het nie en maak daarvan iets wat dit nie in die Bybelse tyd was nie. Tot vandag toe nog sal die Amish vrouens ook hoofbedekkings dra omdat daardie gewoonte vir eeue lank in gebruik is (vir kerke wat dit vandag nog vereis, sien http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_headcovering ). Hierdie mense glo dat ʼn vrou altyd ʼn hoofbedekking moet dra omdat sy enige tyd kan bid.

 

Ek onthou hoe die dra van hoede in die NG Kerk in die laat sewentiger jare en tagtiger jare nog ‘n gebruik was. Die tannie voor my se groot blou hoed het altyd gemaak dat ek nie die dominee kon sien nie. Die snaakse is dat dit ‘n misinterpretasie van die Bybelse tekste is en dat kerk en gewone lewe geskei was. In die publiek, die oomblik as die vroue in die karre geklim het, het hulle die breë hoede afgehaal.

 

In die antieke tyd was die dra van hoofbedekkings ‘n vereiste vir enige waardige vrou wat in die publiek verskyn. Die van ons wat al massa-Christelike byeenkomste of openings by skole gesien het, sal weet dat alle mans onmiddellik hulle hoedens sal afhaal as hulle bid. Dit kom van die teksgedeelte in 1 Kor 11:5, en het met tyd deel van die Europese kulturele erfenis geword.

Vir meer inligting lees: Bruce Winter, Roman Wives, Roman Widows

Hier onder is ‘n voorbeeld van so ‘n beeld met ʼn vrou en die hoofbedekking, met die tipiese kleredrag van die tyd. 

 Hoofbedekking

 

Skrywer: Prof Kobus Kok

 

image_pdfimage_print

You may also like...