NEHEMIA – MOED (2)

image_pdfimage_print

There would be no manifestation of God’s grace or true goodness, if there was no sin to be pardoned, no misery to be saved from. —Jonathan Edwards

 

Nehemia – Moed (2)

Daar is al heelwat boeke oor Nehemia as leier geskryf. Nou het nog ‘n nuwe boek verskyn: Leader after God’s own Heart deur Jim George (2012). Kom ons kyk na sekere aspekte van Nehemia se leierskap.

 

Ons is besig om na die derde kenmerk van ‘n leier te kyk – moed.

 

Kenmerk #3: Moed – verstewig jou leierskap

 

Moed te midde van vrees

Josua word die leier van Israel na Moses se dood. Hy was bang. God berispe hom nie oor sy vrees nie; Hy bemoedig hom en sê dat hy sy vrees moet oorwin. Josua het rede gehad om bang te wees.

 

  • Sy voorganger. Josua moes in die voetspore van Moses volg – dieselfde Moses wat met God gepraat het en wat sy mense uit Egipte uitgelei het.
  • Josua se leër. Hulle het min/geen opleiding gehad nie; hulle het geen ondervinding van oorlogvoering gehad nie.
  • Josua het met sy eie oë die inwoners van Kanaän gesien … en party van hulle was reuse!

 

God weet van sy vrees en daarom bemoedig Hy vir Josua: Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan (1:9). Hierdie belofte geld steeds vir God se leiers.

 

Jy hoef nie toe te laat dat vrees jou verlam nie. Hoekom kan Christene altyd met moed optree?

  • Moed groei uit God se karakter

God bemoedig Josua om as ‘t ware sy mense tot ‘n oorwinning te lei. Hoekom? God het die land met ‘n eed aan hulle voorvaders beloof (1:6). Josua kan met moed vorentoe gaan, want hy weet dat God die oorwinning belowe het. God sal nie toelaat dat sy dienaar Josua misluk nie. God se herversekering van sy belofte aan Josua, moet ons vertroue gee. God het ook aan ons die oorwinning belowe. Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus (2 Korintiërs 2:14). Jou oorwinning in Hom is ‘n gegewe. Jou beloofde oorwinning moet jou die nodige moed en vertroue gee in die stryd wat voorlê.

 

  • Moed vermeerder met God se leiding

Ons weet nie presies wat Josua gedink het nie. In 1:7 sê God vir Josua vir ‘n tweede keer: Wees veral sterk en baie vasberade. Hoe kan God dit sê? Want God het aan hom die plan vir die stryd gegee en God sal hom lei; God gee aan hom al die krag wat hy nodig sal hê. God het aan Josua leiding gegee en Hy sal dit ook aan ons deur sy woord gee. Maar God waarsku vir Josua: hy moet die wet wat God aan Moses gegee het, onderhou: Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê (1:8). Daarom moet Josua dit dag en nag oordink. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer (Efesiërs 6:16). Ons moet God se advies aan Josua volg. Moenie dat jou aandag afgelei word nie; moenie moed verloor nie. Fokus op God en sy plan vir jou lewe. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees … oral waar jy gaan (Josua 1:8 – 9).

 

  • Moed vermeerder met God se teenwoordigheid

Vir die derde keer sê God vir Josua dat hy nie moet skrik of bang wees nie. Hoe kan God dit sê? Want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan (Josua 1:9). Almal van ons kom op ‘n plek waar ons moed moet openbaar. Dit help as ons familie en vriende naby is om ons te ondersteun. Hulle teenwoordigheid stimuleer ons om ons beste te lewer – dit gee aan ons die moed om die regte ding te doen. ‘n Groter motivering is om te weet dat God naby is – by ons wat ook al gebeur en waar ons ook al gaan. Dit was Josua se geheim vir sy sukses. Dit moet ook ons geheim wees.

 

Die volgende vraag wat ons moet beantwoord, is: Hoe lyk moed in ‘n Christenleier?

image_pdfimage_print

You may also like...