DIE EVANGELIE: DIE BELANGRIKSTE

image_pdfimage_print

As the brook hides the footprints which are imprinted on its soft ooze, so are God’s footprints hidden. We cannot detect his great and wonderful secrets. He marches through the ages with steps we cannot track. –F. B. Meyer

 

Die evangelie: die belangrikste

Believe me … the Church of God will never be preserved without catechesis (Calvyn)

In J. I. Packer en Gary A. Parrett se boek Grounded in the Gospel sê hulle dat kategese ‘n integrale deel van die Christelike groeiproses is. Omdat kategese in baie gemeentes nie meer belangrik is nie, kry ons ‘n geleidelike toename in Bybelse ongeletterdheid.

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn … (1 Korintiërs 15:3 – 4)

 

Histories het die kerk verstaan dat die evangelie die middelpunt van sy verkondiging/prediking moet wees. Die kerk het ook besef dat die substans van sy prediking Christus moet wees. Paulus sê: Hom verkondig ons (Kolossense 1:28). Dit geld veral vir sekere werklikhede van Jesus Christus – die verkondiging van sy dood, opstanding en verheerliking.

Paulus sien die evangelie as die somtotaal van sy verkondiging. Hy sê aan die Korintiërs dat hy dié belangrikste aan hulle oorgelewer het. Daarna gee hy in eenvoudige woorde die raamwerk van die evangelie. Dit is die evangelie wat hy aan hulle verkondig het en waarin julle ook gevestig staan (15:1). Let op: hy het oorgedra wat hy ontvang het = kategese. In die 18 maande wat hy in Korinte gewerk het, het hy hom voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde (1 Korintiërs2:2). Paulus plaas sy totale onderrig in die raamwerk van die evangelie.

Paulus beskryf homself as afgesonder vir die evangelie van God (Romeine 1:1). Van hierdie evangelie het Hy my aangestel as prediker en apostel en leraar (2 Timoteus 1:11). Dit is duidelik dat Paulus die oordrag van die evangelie nie as ‘n eenmalige gebeurtenis gesien het nie – iets wat jy vir ongelowiges verkondig nie. Nee, gelowiges moet van melk na vaste kos beweeg. Die evangelie het baie fasette en daarom beweeg ons nie van die evangelie na iets anders nie, maar ons beweeg dieper in die evangelie in. Omdat die evangelie die kerk se boodskap is, beskryf Paulus homself as ‘n boodskapper.

image_pdfimage_print

You may also like...