Die gebruik van God se Naam

image_pdfimage_print

Die gebruik van God se Naam – Francois Malan

Hannelie vra:

Ek wil graag weet wanneer gebruik jy tydens ‘n gesprek met iemand die woorde: God, Vader, Here, Jesus, Jesus Christus?

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

In Eksodus 20:7 sê God: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

 

In Matteus 6:9 leer Jesus ons om te bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word.

 

Die Naam van God verwys na sy teenwoordigheid, soos wanneer iemand die naam Hannelie gebruik, veronderstel dit dat die persoon met jou wil praat of dat hy of sy oor jou wil praat. So ook wanneer die naam God, Vader, Here, Jesus, of Jesus Christus gebruik word, praat jy met hulle in gebed om hulle te loof, of te dank, of om iets van hulle te vra; of jy getuig teenoor iemand anders oor hoe hulle jou seën en bystaan en lei.

 

God het sy naam aan ons bekendgemaak sodat ons bewus kan wees van sy voortdurende teenwoordigheid by ons, en dat ons enige tyd met Hom mag praat, en oor Hom aan ander te getuig.

 

Om sy naam te misbruik beteken dat ons sy teenwoordigheid misken, sy krag geringskat deur sy teenwoordigheid te minag, en om die wese van God te verdraai. Misbruik beteken om dit te gebruik vir ‘n nietige doel: in Hosea 4:2 word bv. die vervloeking van iemand anders as ‘n nietige doel gesien. Maar dit tref ook die onnodige gebruik van die Godsnaam in die gewone daaglikse lewe, deur bv. mense wat nie kan praat nie sonder om die naam van die Here tussenin te gooi om hulle woorde sterker te laat klink, of uit gewoonte die naam van die Here te misbruik.

 

Om die Naam van ons Vader te heilig, beteken dat ons Hom vra dat ons Hom reg sal ken; dat ons Hom prys vir al sy werke, sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid; dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke, daarop sal rig dat sy Naam om ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys word. 

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...