Gaan die lewe oor gelukkig wees?

image_pdfimage_print

‘Injustice anywhere is injustice everywhere.’ – Martin Luther King

 

Gaan die lewe oor gelukkig wees?

In die Journal of Positive Pcychology  het sielkundiges amper 400 Amerikaners ondervra. Die vraag was: Dink julle julle lewens is gelukkig en/of  betekenisvol? Die navorsers se bevinding was dat die twee tot ‘n mate oorvleuel, maar in baie opsigte ernstig verskil. Om ‘n gelukkige lewe te leef, is jy ‘n “ontvanger”; ‘n betekenisvolle lewe beteken dat jy ‘n “gewer” is. 

 

 

Hoe verskil die twee?  ‘n Gelukkig lewe beteken dat jy goed voel – hulle is gesond, hulle kan die dinge koop wat hulle nodig het. Daar is ook min spanning en bekommernisse. Die najaag van ‘n gelukkige lewe gaan gepaard met selfsugtige gedrag – mense is gelukkig as hulle kry wat hulle wil hê.

 

Gelukkige mense ondervind vreugde as hulle iets ontvang; mense wat betekenisvolle lewens lei, kry vreugde as hulle aan ander gee – vir hulle gaan die lewe oor meer as ek. Wat mense van diere onderskei is nie die najaag van geluk nie – ons kry dit oral in die natuur. Wat mense en diere onderskei, is betekenis – dit kry ons net by mense. Betekenis gaan oor ander en opoffering van my kant af. Hierdie mense soek aktief betekenis al mag dit ten koste van geluk wees. Omdat hulle in iets groter as hulleself belê, het hulle hoër vlakke van spanning en angs in hulle lewens – meer so as gelukkige mense.Partly what we do as human beings is to take care of others and contribute to others. This makes life meaningful but it does not necessarily make us happy” (Bauermeister). Geluk is ‘n emosie wat ons nou en hier ondervind, maar mettertyd vervaag dit. Betekenis hou stand.

 

Die probleem is dat die kerk vandag  kliënte vorm wat die kerk as ‘n pad na persoonlike geluk beskou – nie mense vir wie betekenis belangrik is nie. Kyk na werk. Die kerk bevestig meestal dat daar geen betekenis in ons daaglikse werk is nie – betekenisvolle werk is dit wat jy vir die kerk doen. As die kerk nie bereid is om te stoei met die betekenis van werk en ons daaglikse lewens nie, is dit nie ‘n doeltreffende uitdrukking van die Koninkryk van God nie.

 

image_pdfimage_print

You may also like...