Die Groot Geloofswoordeboek: Heilsorde

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Heilsorde

Die begrip “heilsorde” word soms in die plek van *heilsweg ge­bruik. Die gedagte is dan dat daar ‘n bepaalde volgorde is waarin ‘n mens aan die heil deel kry. Basies het die verskil gewoonlik ge­gaan oor die vraag of dit eers wedergeboorte en dan bekering is, of eers bekering en dan wedergeboorte. (*Heilsweg) Die vraag kan ook breër gestel word en meer elemente insluit, maar dan word dit gou duidelik dat die vraag waarskynlik verkeerd gestel is. Dink maar aan die volgende lys en probeer dit alles in volgorde plaas: wedergeboorte, bekering, geloof, regverdiging, redding, verlossing, sondevergifnis, sondebelydenis, aanname, kindskap, en daar is meer.

Daar is geen manier waarop hierdie begrippe een na die an­der sinvol in ‘n bepaalde volgorde geplaas kan word nie. Onder *heilsweg word die moontlikheid bespreek dat dit glad nie so­veel verskillende ervarings is wat een na die ander in ‘n mens se lewe voorkom nie, maar dieselfde ervaring wat van twee kante af met verskillende woorde beskryf word: van God se kant en van die mens se kant. Indien dit die geval is, kan die hele verskil oor wat eerste is, wedergeboorte of bekering, in ‘n ander lig gesien word.

 

SkrywerProf Adrio König

image_pdfimage_print