Die Groot Geloofswoordeboek: Kerkorde

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Kerkorde

‘n Kerkorde bevat die goedgekeurde beginsels waarvolgens ‘n bepaalde kerk georganiseer en bestuur word. Hierdie beginsels het regsgeldigheid sodat dit deur die wet afdwingbaar is. Die woord “kerkorde” word nie deur alle kerke gebruik nie. Sommige praat van ‘n kerkwet. En daar is ook denominasies soos die Bap­tiste wat nie sulke algemene reëls het nie sodat die plaaslike gemeente sy eie reëls opstel. Soms is dit net ongeskrewe reëls sodat verskille baie moeilik hanteer kan word.

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print