Die Handelinge van die Apostels: Tekens en wonders (Hand 5:12-16) – Francois Malan

image_pdfimage_print

Die paragraaf is ’n kort opsomming van die vorige hoofstukke oor die lewe in die gemeente en die resultaat van die apostels se werk. Dit is ook ’n inleiding tot die vervolgings wat hierop volg.

5:12 Deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, waarvan enkeles reeds genoem is. Die berig vertel van die vervulling van die gemeente se tweede gebed in 4:30 oor die tekens en wonders wat die verkondiging van Jesus se opstanding en dat Hy as die Here regeer, begelei en versterk. Naas die voorafgaande strafwonder word die baie heilswonders gestel. Soos Jesus se hande aan siekes geraak het (Hand 2:22), word tekens en wonders in die Naam van Jesus deur die hande van die apostels gedoen as werktuie van die uitgestrekte hand van God (4:30). 

Hulle (die apostels en die gemeente) was almal bymekaar in die Pilaargang van Salomo, eensgesind oor Jesus en sy opstanding. Die onbepaalde verlede tyd van die werkwoord ‘was’ dui aan dat dit nie eenmalig was dat hulle bymekaar was nie, maar dat hulle gereeld bymekaar gekom het.

5:13  Van die res (ander Jode wat nie in Jesus geglo het nie, vgl. Luk 8:10) het niemand dit gewaag om by hulle (by die gelowiges) aan te sluit om deel van die gemeente van Jesusgelowiges te word nie (kollaō innerlik aansluit). Veral ná die gebeure met Ananias en Saffira het die erns van die verhouding met die lewende God duidelik geword. Dit is nie ’n gewone vereniging waarby iemand sonder selfverloëning kan aansluit nie (vgl. Jesus se woorde in Luk 9:23-24; 14:25-27,33).

Daarteenoor (alla sterk kontras), teenoor die Raad se vrees om dié stap te neem, het die volkhoë agting vir die gemeentelede gehad (laos hier vir die gewone mense).

5:14 Tog (mallon de maarin teendeel, egter nog meer), nog meer as in die verlede, is mense wat in die Here glo deurgaans (tot die gemeente) bygevoeg. Die onvoltooide passiewe werkwoord ‘bygevoeg’  dui aan dat Gód besig is om mense by die gemeente by te voeg (vgl. Joh 6:39,44,65; 10:29; 17:2,6,9,12,24; 18:9 slegs dié mense kom na Jesus, wat die Vader aan Hom gee, na Hom toe trek, en dit aan hulle gee om na Jesus te kom). Dié byvoeging van gelowiges geskied ten spyte van ‘die ander’ se vrees om aan te sluit, maar ook deurdat die gewone mense van die volk die liefde gesien het wat die Here tussen die gemeentelede bewerk het. Lukas, wat in sy Evangelie besondere aandag aan die vroue gegee het, spesifiseer hier ook dat mans ‘en vroue’ tot die gemeente toegevoeg is. So geskied dit ook in die res van Handelinge. Hier beklemtoon Lukas dat God deurgaans ’n groot getal mans en vroue bygevoeg het. Lukas gee nie meer ‘n benaderde getal soos in 4:4 nie, maar sê net ’n menigte (plêthos) mans en vroue wat in die Here Jesus geglo het, is deurgaans bygevoeg.

5:15-16 Die gevolg van wat in vers 12 gesê is oor die baie tekens en wonders deur die apostels, word hier verder verduidelik. ‘…sodat siekes selfs op veldbedjies en draagbare geplaas,op die strate uitgedra is, sodat wanneer Petrus sou verbykom die skaduwee op een van hulle mag val.’ Selfs uit die baie dorpe rondom Jerusalem het hulle saamgestroom met siekes en deur onrein geeste geteisterdes, van wie almal genees is.’

Lukas 6:18-19 vertel van Jesus se genesing van siekes en mense wat deur onreine geeste gepla is, en hoe hulle Hom probeer aanraak het en Hy almal genees het. Lukas 9:1 sê, toe Jesus die 12 uitgestuur het in Galilea om die koninkryk van God te gaan verkondig, het Hy aan hulle die mag en gesag oor alle demone gegee en om siekes te genees. Ook aan die 72 wat Hy uitgestuur het in Judea en Perea, om te verkondig dat die koninkryk van God op hande is, het Hy opdrag gegee om siekes te genees (Luk 10:9; vgl. Mattheus 10:1). Met hulle terugkeer het Hy egter gesê: ‘En tog moet julle nie bly wees omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskryf is.’ Nou sit Jesus sy genesings van siekes en duiwelbesetenes voort deur sy apostels, om hulle getuienis oor Jesus se opstanding as die Here in sy Koninkryk, te ondersteun (Hand 5:12).

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...