Die Here is jaloers

image_pdfimage_print

 

If the suffering Jesus endured did not make him give up on us, nothing will – Tim Keller

 

Die Here is jaloers

Jealousy is the trademark of small minds – Mark Twain

In sy menslike uitdrukking kan jaloesie sekerlik destruktief wees. Die wortel van ons jaloesie is onsekerheid, vrees en angs as ons verwag om iets te verloor – soos ’n verhouding of status of besittings. Jaloesie veroorsaak spanning  en probleme in ons interaksie met ander mense. Daarom beskou ons jaloesie beslis nie as ’n deug nie. Dit is lelik en kleinlik – ’n negatiewe emosie wat tot negatiewe optrede lei. Paulus sê dat dit ‘n praktyk van ons sondige natuur is (Galasiërs 5:20).

 

Daarom is dit vir baie mense verbasend om te hoor dat God ’n jaloerse God is. Tog lees ons in beide die Ou en die Nuwe Testament dat God ‘n jaloerse God is. In Eksodus 20:5 lees ons: Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God (OAV). Want jy mag jou nie neerbuig voor ‘n ander God nie; want die Here se Naam is Jaloers – ‘n jaloerse God is Hy (Eksodus 34:14 – OAV). Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God. Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon (Jakobus 4:4 – 5 – OAV). In al hierdie gevalle is God jaloers as gevolg van die mense se ontrou. Hy is jaloers as Israel afgode aanbid of as die kerk soos die wêreld word.

 

God se jaloesie vloei voort uit sy groot liefde vir sy kinders. Dit is sy passievolle toewyding wat met reg aan Hom behoort.

 

 

image_pdfimage_print