Die Jode

image_pdfimage_print

Die Jode – Adrio König

Jan Smith vra na aanleiding van ‘n artikel oor die Jode op die webblad

Die artikels van Prof Adrio oor die Jode het betrekking. Hy sê dat volgens die inligting in die Nuwe Testament het die Jode as volk geen toekoms behalwe om jaloers gemaak te wees op die Heidense Christen gelowiges en aldus tot bekering moet kom om deel van die Nuwe Testament gemeente te word.

Ek verstaan nie die argument nie omdat dit al vir my neerkom op ‘n anti-klimaks vir die bestaan van die arme Jode. Want dit is vir my moeilik om te glo dat God hulle deur al die hel van ballingskappe, vernedering, vermoording en toekomstige groot verdrukking – onder die antichrist – Mat 24:15 tot 28 sonder om iets groter vir hulle in gedagte te hê. Soos alle ander volke is die Jode seker ook sleg verbaster. Trouens dit is van die begin af so want toe hulle uit Egipte weg is was daar reeds vreemdelinge wat saam getrek het. Jesaja 56 praat van “uitlanders” wat tussen die Jode was en Hom gedien het.

Benjamin se geslag was amper uitgeroei en hulle moes vir hulle vreemde vrouens gaan steel. In Esra te tyd het daar inderdaad ‘n reiniging plaasgevind, maar die afstammelinge was reeds daar. Wat die kriteria sal wees om die ware Jood ten opsigte van toekomstige gebeure te identifiseer sal dus nie maklik wees nie.

As die NT nie ‘n toekoms vir hulle het nie moet die OT dit hê, want hulle is eintlik ‘n “aardse” volk wat “aards” beoordeel moet word. Toegegee, die wat die lig sien en tot redding kom kwalifiseer vir hoër dinge as Christene, maar die oorgrote meerderheid sal, myns insiens, steeds onderhewig wees aan die aardse gebeure.

Ek is nou ietwat “confused,” want wat maak mens met Esegiël: Hfst 36. Die land van Israel word herstel; Hfst 37 Israel word herstel; Hfst 38 Gog trek op teen Israel; Hfst 39 Gog word vernietig; Hfst 40 en verder Die nuwe tempel. Hosea 3:5,  Jes 60, 61 en nog talle meer.

Joël 1: 7 sê: Dit het my wingerdstok en my vyeboom versplinter; dit het al die bas afgeskil en weggegooi; die lote daarvan het wit geword. Hierdie was woorde wat die Here tot Joël gespreek het en die verwysing na wingerdstok en vyeboom lyk vir my of dit Israel kan wees. Vandaar die verwysing na die “vyeboom en al die ander bome” wat bot. Israel het in 1948 ‘n onafhanklike sowereine staat geword en die “juk” van sy verdrukkers afgeskud. Hierdie selfde gees het bv in Afrikalande beslag gekry. Portugal het Angola en Mosambiek opgesê. Brittanje die lande wat onder haar beheer was en Frankryk dieselfde. Emansipasie van die vrou het beslag gekry , kinders wil nie meer gedissiplineer wees nie en les bes het die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom en die omgekeerde gedoen naamlik om “apartheid” in te stel.

In die lig hiervan lyk dit tog vir my of Israel uiteindelik in die toekoms ‘n beduidende rol gaan speel.

Baie dankie vir u tyd.

 

Antwoord:

Prof Adrio König antwoord:

Hi Jan

Dankie. Dis ‘n lekker geselsbrief.

Wat Israel en die vyeboom se bot betref, het ek op p145 in Die Groot Geloofswoordeboek daarop gewys dat die vyeboom nie na Israel se terugkeer kan verwys nie, omdat alle volke dan na hulle oorsprong sal moet terugkeer (Luk 21:29). Dis eenvoudig ‘n vergelyking: soos ‘n mens uit die bot van ‘n boom kan aflei dat die somer naby is, kan jy uit die tekens wat Jesus daar genoem het, aflei sy koms is naby.

As “vyeboom” of “olie” een keer ‘n simboliese betekenis het, kan ons nie aanvaar dit het elke keer dieselfde betekenis nie. “Olie”verwys soms na die Heilige Gees, maar nie in byvoorbeeld 2Kon 4:2ev nie. Verder het die Afrikavolke nie teruggekeer na hulle lande nie. En ook nie die Engelse en Portugese en wie ookal na wie jy almal verwys nie. Miskien gaan jy so ‘n bietjie “los” met daardie teks om.

Jou verwysings na Esegiël is vervul in die terugkeer uit Babel en die herbou van die tempel. Verder is dit altyd ‘n risiko om uit die OT sommer direk na die wederkoms van Jesus te spring, bo-oor die NT. (Dis waarom ek die verwysings na Israel in die NT so ernstig opneem!) Waar ek die vervulling van profesieë behandel (p362), wys ek daarop hoe vry hierdie profesieë meestal vervul word. Let byvoorbeeld daarop dat Esegiël praat van die koning God in die land Magog, maar in Openbaring word dit twee persone: Gog en Magog.

As die moontlike bekering van die Jode ‘n antiklimaks is, is dit tog net hulle eie skuld. Maar intussen is ewige lewe by die Here óók vir hulle, darem seker meer as dit wat jy “‘n aardse toekoms” noem.  Al “die hel van ballingskappe” is tog seker net hulle eie skuld. Die Here het hulle dit aangedoen om hulle tot bekering te roep.

Intussen is die Groot Geloofswoordeboek weer in druk en by CUM beskikbaar.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...