Die koninkryk van God (1)

image_pdfimage_print

He lay in the crib so that you might stand at the altar – die Heilige Ambrosius

Die koninkryk van God (1)

Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie (Markus 1:15). Wat beteken hierdie koninkryk waarna Jesus hier verwys. Kom ons kyk eers na twee aspekte van terminologie:

  • Koninkryk van God teenoor die koninkryk van die hemel wat ons veral in Matteus kry. Vroom Jode het die gebruik van God se Naam vermy en praat eerder van die hemel. Daar is dus geen verskil tussen die twee nie.
  • Koninkryk verwys altyd na ‘n gemeenskap in een of ander vorm. God se koninkryk is dus die gemeenskap waarin sy mense in vrede lewe. Ons moet nooit hierdie sosiale dimensie miskyk nie. Johannes die Doper stuur van sy dissipels na Jesus met die vraag: Is U die Een wat sou kom, of moet ons ’n ander een verwag? (Lukas 7). Jesus antwoord hulle met: Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. Die koninkryk is die plek waar God se genesing elke mens in sy regte plek sal herstel.

Die inwoners van die koninkryk van God is diegene wat Hom volg en hulle hoop op Hom vestig en deur Hom genees word. Hulle word herstelde beelde wat die heerlikheid van God weerspieël deur Hom en ander mense lief te hê. In sy koninkryk heers daar vrede en almal is welkom aan sy tafel.

Maar wanneer kom hierdie koninkryk? Jesus Christus leer vir ons dat sy koninkryk reeds hier is, maar dat dit nog nie volmaak is nie. Volledige vervulling gaan eers gebeur as Hy weer kom.

Opsomming: Die koninkryk van God is ‘n gemeenskap waarin God se wil gedoen word; waarin mense genees word om die mense wat hulle behoort te wees, te wees; waarin mense ‘n gemeenskap van vrede vorm.

Hoe gaan ons in hierdie koninkryk in? Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...