Die Koninkryk van God (2)

image_pdfimage_print

Unlike His first coming, Jesus’ second coming will be with power and splendour. The Bible states that everyone wil see Him, and everyone will appear before Him in judgement. Simply put, He will confront every personand pronounce his or her destiny –  C. S. Lewis

Die Koninkryk van God (2)

In die vorige blog het ons gekyk na wat die koninkryk van God is. Maar hoe kom ons in daardie koninkryk? Die antwoord is tweërlei, maar dit is twee kante van dieselfde muntstuk.

  • Etiek

Hier kry ons ‘n paar uitsprake wat vir ons verwar:

 

  • Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is (Matteus 7:21).
  • Die grootste in die koninkryk is die kindertjies.

Soos die dissipels kan ons met reg vra maar wie kan dan gered word? In Markus 1:15 is daar twee woorde waaraan ons aandag moet gee:

  • Bekeer julle. Dit beteken ‘draai weg van die sonde en na God toe.’ ‘n Baie goeie beskrywing kry ons in die gelykenis van die verlore seun: Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen  God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners (Lukas 15:18 – 19). Hier sien ons bekering in aksie: die seun sien sy eie mislukkings; hy besef hy het misluk; hy bely sy sonde; hy vra vir en vertrou op sy pa se genade; hy los sy vorige lewe en keer terug huis toe.
  • Glo. As ek iemand glo, beteken dit dat ek hom vertrou. On in Jesus Christus te glo, beteken dat ek van Hom moet leer, maar ook dat ek op Hom vertrou en dat Hy in my woon – en dat ek daarop reageer

My leefwyse word nou deur die soeke na geregtigheid, vergifnis en my deernis teenoor armes gedemonstreer.

  • Liefde

Die koninkryk van God beteken dat daar ‘n persoonlike verhouding tussen God en myself is. Liefde is die belangrikste gebod van almal – liefde vir God en liefde vir my medemens: Ek gee vir julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is (Johannes 13:35).

image_pdfimage_print

You may also like...