Die lyn tussen Jesus en Yeshua

image_pdfimage_print

Die lyn tussen Jesus en Yeshua – Jan van der Watt

Judy vra:

Trek ‘n parallelle lyn tussen Jesus van die OT en Yeshua van die NT

 Antwoord

Prof. Jan van der Watt antwoord:

Dit is nie vir my duidelik wat presies hier gevra word nie. Dit is meer ‘n opdrag as ‘n vraag. Die saak wat ter sprake kom, is egter baie belangrik, naamlik of Jesus in die Ou Testament ‘aanwesig’ is en indien wel, hoe? Hy is ongetwyfeld in die Nuwe Testament aanwesig en daar is ook heelwat profesieë wat Hom met die Ou Testament verbind.

 

Opinies onder gelowiges en teoloë loop uiteen oor hierdie saak en dit kan soms emosioneel word.

 

Daar is sienings wat Jesus sien as Iemand wat eers in die Nuwe Testament werklik na vore tree en dus nie as Persoon of figuur in die Ou Testament geïdentifiseer kan word nie. Hy word immers eers uit die maagd Maria gebore. Daarom moet mens nie Jesus in die Ou Testament soek nie en ook nie hoofletters in die Ou Testament gebruik asof die gedeeltes na Jesus sou verwys nie. Baie vertalings gebruik om hierdie rede dus ook nie hoofletters waar daar moontlik na Jesus verwys sou kon word nie.

 

Daar is sienings wat met bogenoemde siening simpatiseer, maar tog beklemtoon dat van die profesieë in die Ou Testament wel na Jesus verwys, soos ons uit die Nuwe Testament duidelik sien. In die Ou Testament self is dit egter nog maar net ‘n profesie (lees die artikel oor profesie in Bybelkennis.co.za) wat nog onbepaald in die Ou-Testamentiese tyd was (met ander woord, die mense het nie geweet wat om te verwag nie, hoewel hulle besef het hulle moet iets verwag). Daarom moet mens nie die profesieë te direk in die Ou Testament al aan Jesus koppel nie.

 

Dan is daar ook sienings wat Jesus direk in die Ou Testament identifiseer. In Joh 1:1 word daar byvoorbeeld gesê dat Jesus voor die skepping reeds daar was (sien ook Kol 1:15-17) en dat alles eintlik deur Hom tot stand gekom het. (Ons noem dit pre-eksistensie, waar pre- ‘voor’ beteken en ‘eksistensie’ bestaan, met ander woorde, Jesus het ‘voor’ die skepping ‘bestaan’). Dit beteken dus dat Hy reeds in die Ou-Testamentiese tyd daar was. Maar waar was Hy gedurende daardie tyd? Hy word dan op verskillende plekke in die Ou-Testament geïdentifiseer, bv. as daar in Genesis 1 van die ‘ons’ wat skep gepraat word, of as Abram besoek kry van drie hemelse besoekers en so aan. Van die profesieë uit die Ou Testament wat in die Nuwe Testament aangehaal word (en daar is baie) word dan geïnterpreteer as dat dit in die Ou Testament reeds direk na Jesus verwys en dat Hoofletters in die profesieë in die Ou Testament gebruik moet word om so aan te dui dat die verwysing na Jesus is. So word die verwysing na Immanuel in Jes 7:14 as ‘n direkte verwysing na Jesus gesien of die (K)kneg in Jes 53 moet met ‘n hoofletter geskryf word, omdat dit na Jesus sou verwys.

 

Dit is duidelik dat dit hier gaan om hoe presies die profesieë in die Ou Testament verstaan moet word. Dit gaan dus om interpretasie van die gedeeltes. Elkeen van hierdie sienings het iets van die waarheid beet. Mens kan nie ontken dat die Ou Testament profeteer oor die koms en persoon van Jesus en alles wat daarmee saamgaan nie. Tog kan mens ook nie misken dat die profesieë in die Ou Testament ook betekenis gehad het vir die onmiddellike konteks waarin hulle deur die profete namens God uitgespreek is nie. Profesieë is immers God wat praat, en as God praat, geld dit vir die oomblik wat Hy die sê, maar ook vir die toekoms, want God kan nie lieg nie en verander ook nie. Dus kan mens verwag dat die profesie waar kan wees in die tyd van die profeet (en dus lank voor Jesus) maar ook waar en natuurlik spesiaal waar kan wees van Jesus, die Seun van God. 

 

Skrywer:  Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...