Die mense van God in Jesaja

image_pdfimage_print

 

The cross is the quickest and best summary of what God says to unworthy people. Ed Welch

Die mense van God in Jesaja

Daar is veral vyf maniere waarop Jesaja na die mense van God kyk. Hierdie geld steeds vir ons vandag.

  1. Die mense van God is ‘n familie

Die Here is ‘n ouer wat Israel as sy kind grootgemaak het. Hy ondervind dan dat sy kinders teen Hom in opstand kom. Hulle weier dat hulle lewens deur hulle ouers se waardes gevorm word, Die Here kan hierdie kinders straf, maar Hy kan hulle nie weggooi nie – Hy bly toegewyd aan hulle. Die Here het ‘n morele verpligting teenoor hulle om te voorsien, te ondersteun en te beskerm. Al lyk dit asof hulle afstand van hulle familieverpligtings gedoen het, het die Here nie afstand van sy verpligting teenoor hulle gedoen nie.

  1. Die mense van God is ‘n gemeenskap

Die Here verwag dat hulle sekere standaarde in hulle lewens as gemeenskap moet implementeer.Dit moet ‘n gelyke en regverdige samelewing wees waarin die rykes nie hulle mag ten koste van die magteloses gebruik nie. Die Here belowe om sy volk te ondersteun in die internasionale wêreld, maar die samelewing verkies  om verantwoordelikheid vir sy eie bestemming te aanvaar eerder as om dit aan Hom oor te laat. Dit lei tot ‘n ramp.

  1. Die mense van God is ‘n kerk

Die mense is ‘n kerk wat aanbid. Die Here verwerp die volk se model waarvolgens hy aanbidding verstaan. Uiteindelik lei dit tot die vernietiging van die tempel. As die Here die volk herstel sal aanbidding weer die regte reaksie wees.

  1. Die mense is God se stad

Baie van die profesieë het op Sion betrekking. Die gemeenskap word as die stad gesien. As stad word dit deur vyande wat teen die Here is, bedreig. Hulle eindbestemming is egter verseker. Die vyande sal verslaan word. Die Here sal, indien nodig, die stad laat val en weer opbou. As hulle verlate en vergete voel, belowe die Here dat Hy hulle nooit sal vergeet nie. Die Here belowe om na die stad terug te keer.

  1. Die mense van God is ‘n magneet

Die visie in Hoofstuk 2:2 – 4 beskryf Sion as ‘n stad op ‘n hoë berg waarheen al die nasies sal stroom. Vanaf Sion kan die Here al die wêreld se probleme oplos en sy konflikte beëindig. Ander nasies soek hulp by Sion en bring daar geskenke vir die Here. Israel dien as model om vir die nasies te wys wat die beloftes van die Here alles behels. Die mense is dan ‘n getuienis van God se optrede. Sion se feeste en offers is nie vir Juda alleen nie, maar geld vir al die mense van die wêreld.

 

 

image_pdfimage_print