Die opdrag om dissipels te maak

image_pdfimage_print

 

Defend the Bible? I’d sooner defend a lion! Turn it loose, and it will defend itself. —C.H. Spurgeon

Die opdrag om dissipels te maak

Ek gaan heelwat blogs oor dissipelskap skryf. Ek gaan onder andere van Francis Chan se boek Multiply gebruik maak.

Jesus Christus het sy dissipels geroep. Soos hulle Hom gevolg het, sien hulle hoe Hy siekes genees, dooies laat opstaan, maar ook sien hulle sy liefde vir sondaars. Dit pas nou nie juis in wat die mense van destyds verwag het dat die Messias sou kom doen nie. Hulle volg Hom tot die einde … en toe sterf Hy aan die kruis. Hulle hoop vir ‘n beter wêreld sterf saam met Jesus aan die kruis.

Maar nou volg drie dae van verwarring en ontnugtering. Alles waarop hulle gehoop het, is weg. Het hulle drie jaar van hulle lewens gemors om Hom te volg?

Maar op die derde dag staan Hy uit die dood uit op; Hy het die sonde en die dood oorwin. Nou sal Hy sekerlik die stukkende wêreld heelmaak. Nee, Hy gee aan sy dissipels ‘n finale opdrag en vaar na die hemel op.

Wat is hierdie taak wat Hy vir sy dissipels gee? “Julle moet dit wat Ek begin het, voltooi. Neem die boodskap wat Ek verkondig het en leef dit uit.” En sy opdrag? Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels; doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matteus 28:18 – 20).

Dit was Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels en aan ons.

image_pdfimage_print

You may also like...