Tagged: Dissipel

image_pdfimage_print

Kenmerke van dissipels

Look to the cross, think of the cross, meditate on the cross, and then go and set your affections on the world if you can. —J.C. Ryle

 

Kenmerke van dissipels

Hoe leer ons nuwe Christene hoe dit lyk om Jesus te volg? Deur van Jesus se eerste dissipels te leer.

  • Dissipels weet dat Jesus God is en hulle nie

Toe Hy klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang.” “Meneer,´antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” (Lukas 54 – 5). Jesus se versoek klink onredelik. ‘n Visserman met Petrus se ondervinding, sou darem maar skepties gewees het. Visvang was y kundigheidsveld. In wese sê hy: “Ek is moeg, maar U is God en ek nie. Daarom sal ek dit doen.”

Leer deur jou voorbeeld

The religion that makes a man look sick certainly won’t cure the world! —Phillip Brooks

 

Leer deur jou voorbeeld

Ek gaan heelwat blogs oor dissipelskap skryf. Ek gaan onder andere van Francis Chan se boek Multiply gebruik maak.

Die slegste ding wat jy kan doen, is om waarhede wat jy self nie uitleef nie aan ander te leer. Dit is vandag ‘n baie algemene kritiek teen die kerk en gelowiges. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik wat hy gesien het (Jakobus 1:22 – 25). Ons leer ander ook deur die voorbeeld wat ons stel. Mense bestudeer die leermeester se lewe. Daarom, as jy ‘n dissipelmaker wil wees, moet jy jou hele lewe gee. Ons moet Jesus Christus in elke aspek van ons lewe volg; ons moet bereid wees om ons lewe vir Hom af te lê.

Die hart van die dissipelmaker

In forsaking the ability to change, they diminish the capacity for hope. – Kathleen Norris

 

Die hart van die dissipelmaker

Ek gaan heelwat blogs oor dissipelskap skryf. Ek gaan onder andere van Francis Chan se boek Multiply gebruik maak.

Hoekom wil ons nou juis dissipels maak? Die antwoord is baie belangrik. Doen ons dit vir die verkeerde motiewe, kan ons meer skade as goed doen. God sê herhaaldelik dat Hy meer vir die mens se hart omgee as vir uitwendige dinge. As Hy oor uitwendige dinge bekommerd was, sou die Fariseërs geloofshelde gewees het. Maar luister wat sê Jesus vir die Fariseërs: Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie (Matteus 15:8 – 9). Wat is dan vir God belangrik? Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike (1 Samuel 16:7). God wil hê dat ons sekere dinge moet doen, maar die rede waarom ons dit doen is belangrik.

image_pdfimage_print