Kenmerke van dissipels

image_pdfimage_print

Look to the cross, think of the cross, meditate on the cross, and then go and set your affections on the world if you can. —J.C. Ryle

 

Kenmerke van dissipels

Hoe leer ons nuwe Christene hoe dit lyk om Jesus te volg? Deur van Jesus se eerste dissipels te leer.

  • Dissipels weet dat Jesus God is en hulle nie

Toe Hy klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang.” “Meneer,´antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” (Lukas 54 – 5). Jesus se versoek klink onredelik. ‘n Visserman met Petrus se ondervinding, sou darem maar skepties gewees het. Visvang was y kundigheidsveld. In wese sê hy: “Ek is moeg, maar U is God en ek nie. Daarom sal ek dit doen.”

 

Hoe reageer jy op God se woord as jy nie daarmee saamstem nie. Ons gehoorsaam dit nie of ons verwerp dit. Of ons probeer ‘n ander manier kry om die teks te interpreteer – ‘n manier wat pas by my siening. Ware dissipels van God weet dat God God is en dat hulle nie God is nie Ware dissipels soek nie skuiwergate nie – hulle luister en gehoorsaam.

 

  • Dissipels erken hulle sonde

Die dissipels gehoorsaam vir Jesus. Hulle gooi die nette uit en vang ‘n groot klomp vis – hulle nette wou skeur. Die skuite sink amper. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens.” Petrus sien met sy eie oë die mag van Jesus. Petrus se onmiddellike reaksie op die feit dat Jesus volmaak is en dat hy aan Hom getwyfel het, is erkenning en ‘n belydenis van sonde.

Ware dissipels erken dat hulle sondaars is en nie die liefde van God verdien nie. Dissipels van God is nie beter mense nie, maar mense wat weet hoe sleg hulle eintlik is. Dissipels is nie volmaak nie. Hulle word egter vrygekoop deur Hom wat volmaak is. Let op Petrus se nederig reaksie op Jesus se opdrag.

 

  • Dissipels verstaan hulle doel

Jesus gee aan sy dissipels ‘n nuwe doel: Toe sê Jesus vir Simon: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.” En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Hierdie mense was vissermanne met baie ondervinding – dit was hulle inkomste en hulle beroep. Nadat hulle Jesus ontmoet het en sy goddelikheid in aksie gesien het, los hulle alles net so en volg Hom. Hulle besef onmiddellik dat om mense te vang hulle lewensdoel was.

As volgelinge van Jesus kan ons maklik ons doel vergeet. Soms besef ons dat ons beroep nie werklik ons roeping is nie – ons beroep is nie dieselfde as ons roeping nie. Jesus vra nie vir almal om hulle beroep te los nie, maar Hy roep almal om Hom te volg. Ware dissipels besef dat hulle ware roeping in die lewe is om meer dissipels te maak.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...