Die Opstanding en die Lewe

image_pdfimage_print

Let me never fall into the vulgar mistake of dreaming that I am persecuted whenever I am contradicted. -Ralph Waldo Emerson

 

Die Opstanding en die Lewe

In die evangelies lees ons van drie mense wat Jesus uit die dood opgewek het. [Daar mag meer wees, want Jesus sê vir Johannes die Doper se volgelinge dat hulle vir Johannes moet vertel dat dooies word opgewek – Matteus 11:4 – 5). In die eerste drie evangelies lees ons van die dogtertjie van Jaïrus en die seun van die weduwee van Nain wat opgewek word.

 

Johannes beskryf hoe Jesus vir Lasarus uit die dood laat opstaan (Johannes 11:33 – 44). Toe Jesus hoor dat Lasarus siek was, sê Hy: Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie maar op die openbaring van die wonderlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word (11:4). Jesus is nie haastig om by Lasarus uit te kom nie. Toe Jesus vir die dissipels sê dat Lasarus dood is en dat Hy soontoe gaan, sê Tomas: Kom ons gaan ook, sodat ons saam met Hom kan sterwe (11:16).

 

Wat leer ons uit die verhaal van Lasarus?

  • Jesus se ware menslikheid. Hier lees ons: Jesus het gehuil (11:35). Ons lees ook dat sy gemoed vol geskiet het en dat Hy aangedaan was (11:33). Die feit dat Jesus geen sonde gehad het nie, beteken allermins dat Hy geen emosies gehad het nie. Jesus sien die mens se behoeftes raak en Hy voel saam met hulle.
  • Jesus se mag. Jesus openbaar sy mag deur een opdrag: Lasarus, kom uit! (11:43). So laat Hy sy vriend weer uit die dood opstaan. Hoe doen Jesus dit? Op twee maniere:

oGebed: Jesus het opgekyk boontoe en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ons moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Jesus se dissipels het die krag van gebed verstaan: Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee (Handelinge 6:4).

oHy praat. Dit is deur sy woord dat ons nuwe lewe kry: Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God (1 Petrus 1:23).

  • Voltooiing/Afhandeling. Toe Marta hoor Jesus is naby hulle huis gaan sy Hom tegemoet. Amper verwytend sê sy dat haar broer nie sou gesterf het nie as Jesus daar was nie. Hy verseker haar dat Lasarus uit die dood sal opstaan. Sy aanvaar dat Hy na die opstanding op die laaste dag verwys. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe al  sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? (11:25 – 26).

 

Hierdie vraag kom na elkeen van ons: Glo jy dit?

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...