Die seënuitsprake van Jesus (17)

image_pdfimage_print

Die seënuitsprake van Jesus (17)

In die begin van die bergrede lees ons dat Jesus teen die berg opgegaan het, gaan sit het en Hy het hulle geleer:

Geseënd is dié wat geestelik arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Geseënd is dié mense wat treur, want hulle sal die aarde erf.

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

 Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.

Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang.

Geseënd is dié wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien.

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

Geseënd is die mense wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Matteus 5:3 – 10 (Nuwe Testament en psalms , Direkte Vertaling. Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (2014).

Colin S. Smith het ‘n baie interessante boek geskryf oor die seënuitsprake van Jesus: Momentum -Pursuing God’s Blessings Trough the Beatitudes (2016).  Die boek sê wat ons kan doen om die momentum in die Christelike lewe wat ons almal soek, te kan kry. Ek gaan ‘n hele paar blogs aan hierdie boek spandeer.  Ons kyk in hierdie blog n hoe en wanneer god vergewe.

 

  1. God vergewe wanneer iets verkeerd gedoen, is. Elke sonde in ons lewens is ‘n belediging teen God.

Saulus het die Christene vervolg, maar toe Christus op die pad na Damaskus aan hom verskyn, vra Hy hom waarom hy vir Christus vervolg. Paulus se geweld was gerig teen Christene, maar die sonde wat hy gedoen het, was teen Christus.  In Psalm 51 erken die psalmis sy sonde van owerspel en erken dan: Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg, en u oordeel regverdig (Psalm 51:4). Hy het oortree teen die vrou, haar man en sy eie vrou, maar die psalmis besef dat al sy oortredings teen God was. Al vergewe mense Hom moet hy tog uiteindelik deur God vergewe word.

 

  1. God vergewe as iemand iets verkeerd gedoen het en berou begin

Die verhaal van die verlore seun maak dit duidelik. Die seun verlaat sy ouerhuis nadat hy in opstand gekom het. Hy kom tot sy sinne en sy hart verander. Hy pak die lang pad huistoe aan .Hy verwag nie veel nie. Hy hoop sy vader neem hom as een van sy diensknegte in diens.

 

Die vader sien sy seun reeds op ‘n afstand raak en hardloop hom tegemoet. Dit teken vir ons die wonderlike waarheid: God storm uit om sy verlore kinders te ontmoet en hulle te omhels in sy liefdevolle vergifnis.

 

Berou is ‘n proses wat elke gelowige in sy lewe begin, maar nie baie voltooi nie die proses nie. Gelukkig vergeef God ons as die proses net begin en nie wanneer dit eers voltooi is nie. Die les hier is dat as iemand at iets verkeerd teenoor jou gedoen het, begin om berou te toon, vergewe hom. Onthou hierdie vader het nie in die huis met gevoude arms gesit en wag totdat sy seun die laaste tree tot by Hom gegee het nie. Vergifnis kom eers as die proses van berou eers begin het. Daar is geen vergifnis sonder berou nie. Jesus sê vir diegene wat Hom verwerp het: Ek gaan weg, en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterf (Johannes 8:21)

 

Wat maak ek met iemand wat nie eers jammer is oor wat hy my aangedoen het nie? Wat is jou verantwoordelikheid in so ‘n situasie? God vergewe nie sondaars wat nie berou het nie. Die Bybel sê dat God hulle liefhet en dit is wat Hy ook van ons verwag: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat julle vervolg (Matteus 5:44). Dit is wat God self doen. Vir die mense wat geen berou het nie, moet jy deernis hê en vir hulle bid.

 

 

 

Liefde kan net van een kant af kom. Jy kan iemand liefhê sonder dat hy jou liefhet. Vergifnis kom van twee kante. Daar is twee parte betrokke. Een party vergeef en die ander party word vergeef en in die proses word ‘n verhouding herstel. God se vergifnis lei altyd tot ‘n herstelde verhouding.

 

God vergewe want versoening is gedoen

Toe God die wêreld geskape is, het Hy net gepraat. Toe Hy geskryf het, het Hy nie net gepraat nie. Dit was maklik. Hy het  die bloed van Jesus nodig gehad. God begin waar berou nodig was. Die basiese vraag wat ons nodig gehad het, is: Hoe kan ek die plek waar ek bereid is om ander te vergewe te kry, soos God ond vergewe het in sy groot genade.

 

Volgende keer  gaan ons na maniere om te vergewe te vergewe.

 

 

 

 

image_pdfimage_print