Die tien gebooie (6)

image_pdfimage_print

 

More people have been brought into the church by the kindness of real Christian love than by all the theological arguments in the world. And more people have been driven from the church by the hardness and ugliness of so-called Christians than by all the doubts in the world.’ William Barclay

 

Die tien gebooie (6)

[Ek gaan ‘n hele aantal blogs aan Eksodus spandeer. Ek maak onder andere van “Exalting Jesus in Exodus” (2014) vanTony Merida gebruik.]

 

Nadat die volk die tien gebooie ontvang het, staan hulle in vrees en bewing (20:18 – 21). Ons weet egter ook dat hulle gereeld misluk het. Selfs hulle middelaar, Moses het misluk. Daar is egter ‘n groter Middelaar wat nooit misluk het nie – Jesus Christus.

 

Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word (Galasiërs 4:4 – 5). Hy het die wet in alle opsigte vervul; Hy bepaal die straf vir die wet en dra die vloek van die wet aan die kruis. Ons kan nie God se wet volmaak onderhou nie – ons het Iemand nodig om dit vir ons te doen. Die wet dryf ons na Jesus Christus vir vergifnis en die Gees bemagtig ons vir gehoorsaamheid.

 

Ons kan nie die wet volkome nakom nie; ons het altyd genade nodig. Maar: Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Jesus Christus is nie (Romeine 8:1). Daarom kan ons ons in God se wet verheug – dit is nie meer vir ons ‘n las nie. Ons hoop en krag kom nie van ons wetsonderhouding nie, maar van Jesus se wetsonderhouding. Hy het die lewe wat ons nie kon geleef het nie, geleef. Daarna sterf Hy die dood wat ons behoort te gesterf het. Daarom het ons vir Jesus lief.

 

Loof Jesus Christus, want Hy red diegene wat nie God se wet kan onderhou nie. Kyk na Hom en glo. Ontvang in geloof sy volmaakte geregtigheid. Hy is ons enigste hoop.

 

image_pdfimage_print