Dissipline van God

image_pdfimage_print

The Christian life is a process of God breaking our idols one by one – Elisabeth Elliot.

 

Dissipline van God

God se dissipline is nog ‘n manier waarop God ons beskerm en behou. Die waarskuwings van God lei tot selfondersoek – dit is hoe God ware gelowiges laat volhard. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe (2 Korintiërs 13:5). En dissipline? Want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders (Hebreërs 12:6 – 7).

 

Maar ons word ernstig teen selfmisleiding gewaarsku. Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree (Matteus 7:21 – 23).

Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Daar is baie wat daarop aanspraak maak dat hulle in Christus glo, maar die manier waarop hulle lewe weerspreek hulle aanspraak. Hierdie mense het gepreek, bose geeste uitgedryf en selfs wonders gedoen. In die oë van die mense was hulle geestelik. Maar hulle het hulleself mislei. Hulle het nooit werklik berou oor hulle sondes gehad nie; hulle het nie volgens die onderrig van Jesus Christus geleef nie; hulle het nie ‘n lewe van gehoorsaamheid nagestreef nie. Let wel: Jesus sê nie dat hulle hulle verlossing verloor het nie – Hy sê dat Hy hulle nooit geken het nie. Ons kry dieselfde in 1 Korintiërs 6:9 – 11).

As ons praat van ware geloof in God praat ons van ‘n nuwe skepping. Jy het die ou dinge gelos. Dit beteken nie dat jy nooit weer met hierdie sondes sal stry nie, maar dit beteken wel dat jy jou rug beslissend op so ‘n leefwyse gedraai het. Daar is mense wat sê dat hulle Christene is, maar hulle optrede, keuses en leefstyl wys dat hulle nooit werklik weergebore was nie.

image_pdfimage_print

You may also like...