Ek hoor nie die Heilige Gees nie

image_pdfimage_print

Ek hoor nie die Heilige Gees nie – Francois Malan

Ina Vra:

Ek ervaar baie die HG in my kamer en lofprysinge by ons kerk, deur handbewegings hetsy staande of deur val, maar ek sien of hoor niks van die HG nie. Het u vir my ‘n verklaring daarvoor?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

Jesus het vir Nikodemus gesê: ‘Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is (Joh. 3:7,8). Jy hoor die woorde van ‘n mens wat deur die Gees van God gelei word, en jy sien sy optrede teenoor ander mense, maar die Gees van God kan ons nie sien of hoor nie. Maar Hy woon in elkeen wat in Jesus glo, en ons kan met Hom praat, in ons gedagtes, of hardop in gebed. Hy lei ons in ons besluite van elke dag en gee ons die krag om dit uit te voer. Daarvoor vra ons elke dag dat Hy ons wyse besluite laat neem en dat ons hele lewe ‘n diens word aan ander mense. Dit is wat Jesus gesê het: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matteus 28:20). Deur die Heilige Gees woon die Vader en die Seun in ons, en verbind Hy ons gelowiges ook met sy liefde aan mekaar (Johannes 17:20-23).

Ons sien die krag van die Heilige Gees in die lewe van ‘n mens wat deur Jesus ‘n kind van God geword het, in die volgende kenmerke, wat die vrug van die Gees se werking in jou is (vgl. Galasiërs 5:22,23):

liefde, selfs vir jou vyande (Matteus 5:43-48),

vreugde (wees altyd bly in die Here, Filippense 4:4),

vrede (Christus is ons vrede, vrede met God en met my medemens, Efesiërs 2:13-18),

geduld (met mekaar se swakhede)

vriendelikheid of sagmoedigheid (soos Jesus, Matteus 11:29)

goedhartigheid (soos ons Vader se goedheid wat Hy in Jesus aan ons bewys het, Ef. 2:7)

getrouheid (in ons diens aan God en aan mekaar, Matteus 25:21)

nederigheid (dat ek ander mense hoër ag as my self, Filip. 2:3)

en selfbeheersing (van my humeur en my selfsugtige begeertes)

Waar hierdie 9 kenmerke wat Paulus in Galasiërs 5:22,23 opgenoem het in die lewe van ‘n mens gesien word, kan ons weet dat die Heilige Gees in hom of haar werk.

Die Heilige Gees is God, wat deur sy woord in die Bybel of in die prediking of in die getuienis van gelowige mense, ons oortuig van ons sonde, omdat ons nie in Jesus glo en Hom vertrou vir ons verlossing nie (Johannes 16:8,9). Hy oortuig ons ook van geregtigheid, dat Jesus die verhouding tussen ons en God reggemaak het deur sy sterwe aan die kruis vir ons sonde. Die Heilige Gees lei ons tot geloof in Jesus, dat Jesus God is wat vir ons sonde gesterf het, en die Heilige Gees kom woon in ons, om ons aan Jesus te verbind. So word ons kinders van God wat deur die Heilige Gees gevorm word om al meer soos Jesus te word (Romeine 8:9-17; 2 Kor 3:18).

Die feit dat ek in Jesus Christus glo, bewys dat die Heilige Gees in my woon en dat Hy besig is om my te verander dat ek al meer soos Jesus word en die vrug van die Gees in my lewe vertoon. Romeine 8:15,16 sê: die Gees maak ons kinders van God en getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...