Is lag in die Heilige Gees Bybels?

image_pdfimage_print

Is lag in die Heilige Gees Bybels? – Kobus Kok

Frans vra:

Tydens aanddiens het die prediker gesê die Gees sal julle monde vul met gelag en toe begin baie mense hardop lag. Kry ons so iets in die Bybel en is dit die werking van die Heilige Gees

Antwoord

Dr. Kobus Kok antwoord:

Is lag in die Heilige Gees Bybels?

Die antwoord is baie eenvoudig. Ja en nee! Die Heilige Gees kan jou laat lag, indien ons lag verstaan as die uitvloeisel van vreugde en blydskap. Maar, mens moet baie versigtig wees om dit nie te verwar met die histeriese lag-episodes waarvan ons soms hoor nie. Ek het sulke eredienste ook al beleef en is werklik oortuig daarvan dat dit nie heeltemal is wat die Bybel daarmee bedoel het nie, veral nadat ek eendag gehoor het dat die pastor tekste aanhaal wat eintlik in die Grieks heeltemal ‘n ander betekenis het as wat hy dit in die erediens gebruik het. Ek sê dit egter versigtig omdat ek ook glo dat God se Gees kan doen wat hy wil en wanneer hy wil (vgl. 1 Kor 12). Ek kan in hierdie artikel egter net wys op die Bybelse teks en die betekenis van oorspronklike woorde in die antieke konteks. Paulus stel dit duidelik in Galasiërs 5:22 dat die vrug van die Gees juis blydskap is. Daar moet egter daarop gelet word dat blydskap hier nie verwar moet word deur histeriese lag episodes nie. Blydskap verwys hier eerder na ‘n leefwyse waarin mens jou geluk in die Here vind. Die Griekse word “gara” word in hierdie kontekste gebruik en dui op ‘n lewenswyse wat deur blydskap en dankbaarheid in die Here gekenmerk word en verwys glad nie na tydelike lag-simptome nie. Die word “lag” kom net ‘n handjievol kere in die Bybel voor en word nie in die kontekste gebruik waar mense in die Heilige Gees aan die lag gaan nie. In die Grieks word die woordjie (egelasen) gebruik vir lag en dit kom byvoorbeeld voor in Gen 17:17 waar Abraham so lekker lag. Hier is al die tekste waarin die word blydskap (gara) voorkom in Paulus se literatuur en u kan dit gerus op u eie tyd bestudeer (AOV staan vir Afrikaanse Ou Vertaling):

(Rom 14:17 AOV) Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

(Rom 15:13 AOV) En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

(Rom 15:32 AOV) sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkwik.

(2Kor 1:24 AOV) nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas.

(2Kor 2:3 AOV) En ek het juis dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het dat my blydskap dié van julle almal is.

(2Kor 7:4 AOV) Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle; my roem oor julle is groot; ek is vervul met troos; ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking.

(2Kor 7:13 AOV) Daarom is ons getroos oor julle vertroosting en het veral bly geword oor die blydskap van Titus, omdat sy gees deur julle almal verkwik is.

(2Kor 8:2 AOV) dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid.

(Gal 5:22 AOV) Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

(Filippense 1:4 AOV) en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap—

(Filippense 1:25 AOV) En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof,

(Php 2:2 AOV) maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.

(Filippense 2:29 AOV) Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer.

(Filippense 4:1 AOV) Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes.

(Kol 1:11 AOV) en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,

(1Tess 1:6 AOV) En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees,

(1Tess 2:19 AOV) Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms?

(1Tess 2:20 AOV) Want julle is ons eer en blydskap.

(1Tim 3:9 AOV) Want watter dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onse God,

(2Tim 1:4 AOV) terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word,

(Filemon 1:7 AOV) Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkwik is.

 

Skrywer: Dr Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...