Elia kry swaar

image_pdfimage_print

One of the oldest human needs is having someone to wonder where you are when you don’t come home at night. -Margaret Mead, antropoloog (1901-1978)

Elia kry swaar

Ons lees die verhaal van Elia in 1 Konings 18 en 19. Elia was ‘n groot profeet, maar hy is besig om onder al die druk in te gee. Die mense draai teen hom en sy boodskap. Al praat hy in die Naam van God luister die mense nie na hom nie. ‘n Mens kan net soveel teleurstelling, teenstand en probleme hanteer – al is jy ‘n groot profeet. Elia trek die woestyn in, gaan sit onder ‘n besembos en wens hy was dood: Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie (19:4). Dit lyk asof Elia nie sy swaarkry goed hanteer nie.

 

Elia raak onder die besembos aan die slaap. ‘n Engel skud hom wakker: Word wakker! Eet!  Elia eet die roosterkoek en drink die water. Hy gaan lê en raak weer aan die slaap. ‘n Tweede keer maak die engel hom wakker: Word wakker! Eet! Anders sal die pad vir jou te lank word. Weer eet Elia.

Die engel sê nie: “Bekeer jou. Hoe kan jy as profeet van God nie hoop nie.” Die engel sê ook nie: “Wees bly. Ek bring goeie tyding vir jou.” Die engel vra nie indringende vrae nie. Nee, die engel maak vir hom kos en bemoedig hom. Hy laat hom selfs toe om ‘n tweede keer te slaap en kook dan weer vir hom. Eers daarna kom God na hom en vra: Wat maak jy hier, Elia?  God kom na Elia as ‘n fluistering in die windstilte. Weer vra God vir Elia wat hy daar soek. Na Elia ‘n hele reeks klagtes geopper het, sê God vir hom: Draai in jou spore om …

Ten spyte van Elia se wanhoop praat God met hom; God vra vrae; Hy kry vir Elia aan die praat; Hy daag sy interpretasie van die gebeure uit; God wys vir hom daarop dat die dinge nie so hopeloos soos hy dink is nie. Dan openbaar God sy plan vir Israel aan Elia.

Redenering en verduideliking is nie die eerste ding wat God met Elia doen nie. God weet maar te goed dat hy ‘n mens is en dat hy uitgeput is – hy het rus en kos nodig. Eers later praat God met hom. Baie Christene vandag volg ‘n ander benadering: “Ruk jou reg. Christene gaan nie onder ‘n bos sit nie.” God wys vir ons dat die mens ‘n ingewikkelde skepsel is bestaande uit ‘n liggaam en ‘n siel. Hierdie oorvereenvoudigde siening van sommige Christene kan ‘n geknakte riet breek. Soms het ‘n moedelose persoon konfrontasie nodig, maar dikwels het hulle ‘n rustige wandeling langs die see en ‘n goeie maaltyd nodig.

Mense wat swaarkry moet toegelaat word om te huil en hulle harte uit te stort. Moenie onmiddellik vir hulle sê wat om te doen nie. Ek moet ook nie dit aan myself doen nie.

image_pdfimage_print

You may also like...