My gebedslewe is teleurstellend

image_pdfimage_print

 

“Civility is not about dousing strongly held views. It’s about making sure that people are willing to respect other perspectives.“– Jim Leach

 

My gebedslewe is teleurstellend

Ons bid nie so gereeld soos ons graag wil nie. Ons kan bemoediging kry by Calvyn.

  1. Baie liedere gesing deur die gemeente is gebede

Volgens Calvyn is sang in ‘n sekere sin ‘n middel tot ‘n doel: dit is nie iets wat gedoen word nie, maar ‘n manier waarop hulle iets doen. So herinner ‘n aanbiddingslied ons aan God se heerlikheid en ‘n lied wat ons aan God se trou herinner is ‘n dankseggingsgebed. Nie alle liedere is gebede wat gesing word nie. Calvyn sê dat as jy sing vir God hou jy daarvan om te bid.

 

  1. Hoe help sing gebed?

Calvyn sê dat sing ons gebede op verskillende maniere help.

  • As ons ons gebede sing, help dit ons om as kerk verenig te wees – “met een gemeenskaplike stem, asof met dieselfde mond, verheerlik ons saam vir God.” Dit bemoedig ook die individuele gelowige.
  • As ons ons gebede sing, fokus dit ons wandelende gedagtes. Hy sê dat die mense se aandag maklik kan afdwaal as dit nie op allerhande maniere bevestig word nie.
  • Die laat ons kwynende liefde weer opvlam. Hy glo dat gebed en sang wat nie uit die hart kom nie van min waarde is – veral vir God. As ons sing is ons emosies betrokke.
  • As ons sing is ons hele liggaam betrokke. As ons sing sit ons nie net passief en luister nie. Calvyn verwys ook na die verhouding tussen sing en beweging.

 

As ons hierdie Sondag die erediens bywoon, moet ons onthou dat as ons sing ons eintlik vir God in gebed nader.

 

 

 

image_pdfimage_print