Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Ontspanning(3) – JP Louw

image_pdfimage_print

Tuine

Tuine was die besondere voorreg van net die heel rykstes. Tog was daar ook enkele openbare tuine waarvan Getsémané ‘n voorbeeld is. Die huise van die heel rykste mense was dikwels rondom ‘n binnehof gebou wat dan as tuin uitgelê is. Ander tuine, soos openbare tuine, is meestal buite die stad gevind en was soms weinig meer as ‘n klein area met borne en struike. Teen die Olyfberg, net buite die stadsmuur van Jerusalem, kon mense ook gaan sit het hoewel dit beswaarlik ‘n tuin genoem sou kon word. Maar as ons dink aan hoe droog en kaal die land van Palestina was (behalwe langs die Jordaanrivier) sou enige plek met bome of struike al byna ‘n tuin kon wees. Die koninklike wonings in baie ander plekke van die antieke wêreld het meestal tuine gehad. In Ester 7:8 lees ons.van die koning van Persië wat in sy tuin gewandel het.

TuinvanGetsemane

Die tuin van Getsemane

Die Romeinse vorste het graag vir hulle tuine aangelê. Van Herodes weet ons dat by by Jerigo vir horn ‘n tuin gebou het. Ons moet egter steeds waak daarteen om te dink dat gewone huise in die Bybelse tye tuine gehad het met blomme en struike om die inwoners te plesier. Hiervoor moet weer die hoofstuk oor woonhuise nagelees word.

image_pdfimage_print

You may also like...