Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Vodeselsoorte en Etes(4)

image_pdfimage_print

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Vodeselsoorte en Etes(4) – Hennie Stander

 

Aan tafel

In die Ou en Nuwe Testamentiese tye het die ge­bruike wat die etenstafel betref, baie gewissel. In antieke Palestina is bloot ‘n vel van diere op die grond oopgesprei en dit het dan as tafel gedien. In latere tye is daar egter ook by ‘n lae tafel aangesit. In die middel was ‘n gemeenskaplike pot waarin elkeen sy brood gedoop het (Spreuke 26:15; Markus’ 14:20; Johannes 13:26). Toe Rut saam met die snyers geëet het, het sy dit op hierdie wyse gedoen (Rut 2:14).

Meestal is daar met gekruisde bene op die grond gesit. Soms is daar egter ook op n rusbank of ’n soort sofa gelê terwyl ‘n persoon homself op sy een arm stut en dan met sy ander hand eet (Amos 6:4).

 

 Ons lees ook in Esegiel 23:41 “Jy het op ‘n pragtige bed gesit en voor jou was ’n gedekte tafel”.

tafel

 

In Jerusalem is ‘n kliptafel en ander meublement gevind wat uit die tyd van Herodus die Grote dateer.

 

In die Nuwe Testament was dit algemeen om so op jou linkersy te en met jou regterhand te eet. Jou voete was dan na agter gestrek. Ons lees dus van ‘n vrou wat “agter by Jesus se voete gestaan het …” (Lukas 7:38). Ons sal later in hierdie boek aandag gee aan weelderige maaltye wanneer die sosiale lewe bespreek word.

 

Higiene

Die Joodse dieet was oor die algemeen baie goed vir die gesondheid. Daniël en sy vriende het byvoor­beeld met hul groentedieet heelwat beter gelyk as die ander jongmanne wat van die Koning se kos geëet het. Die kookfasiliteite was nie altyd baie goed nie, maar Joodse voedselwette het heelwat beskerming aan die mense gegee. Die drink van water het egter gevare ingehou omdat die water­bronne nie altyd baie skoon was nie.

 

Skrywer:  Prof Hennie Stander

image_pdfimage_print

You may also like...