Die Tien Gebooie: Geen ander gode nie (2)

image_pdfimage_print

The Church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christs. If we are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself, are simply a waste of Time – C. S. Lewis

 

Die Tien Gebooie: Geen ander gode nie (2)

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

 

Jy mag naas My geen ander gode hê nie (Eksodus 20:2)

 

Ons kom nou voor ‘n belangrike vraag te staan: Wat is afgodery? Ons aanvaar dat ons weet wat afgodery is. Luister na Deuteronomium 6:4: Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. Die omliggende nasies het ‘n verskeidenheid van gode gehad – vir landbou, vrugbaarheid, liefde, oorlog, ens. Hierdie onpersoonlike magte het die heidene beheer. Godsdiens was ‘n afsonderlike kompartement in hulle lewe.

 

Ons moderne mense beskou al hierdie afgode as primitief. Is dit so? Sien ons nie dikwels dat God in beheer is van slegs ‘n spesifieke kompartement – godsdiens – in ons lewens nie. Die res van ons lewens word deur ‘n hele reeks ander gode beheer – beroep, besittings, familie, vriende, vermaak, die mode, ens. Sodra ons begin om ons lewens in kompartemente in te deel, het ons ernstige probleme. Nou glo ons Sondae is vir godsdiens, maar Maandag is vir werk. Ons werk behoort ‘n verlengstuk van ons aanbidding te wees.

 

Dit is duidelik dat ons siening van ‘n afgod te eng is. Dit is nie net beelde aan wie ons offers bring nie. ‘n Afgod is enigiets wat God se plek in ons lewe inneem. Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

 

Ons sluit ons bespreking oor die eerste gebod af met die vraag: Wat word van ons in hierdie gebod verwag?

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...