Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Voedselsoorte en Etes (5) – Interessante Bybelgedeeltes

image_pdfimage_print

Voedselsoorte en Etes (5) – Interessante Bybelgedeeltes – Hennie Stander

Sout van die aarde (Matteus 5:13)

Jesus noem die Christene hier “die sout van die aarde.” Soos ons reeds in hierdie hoofstuk gesien het, is sout gebruik om of smaak aan kos te gee, of om kos te preserveer, Of dit is vir die genesende krag daarvan gebruik, en verder het dit ook ‘n rol by verbond- of vriendskapsluiting gespeel. Wanneer Jesus egter die Christene met sout gelykstel, verwys Hy waarskynlik na die “deurtrekkende” funksie van sout. Net soos sout alles deurtrek, so moet ook die Christene in die wêreld wees: hulle moet hul invloed deeglik laat geld.

Vleis sonder bloed en die drink van bloed Levitikus 7:26-27; 17:10-14; Deuteronomium 12:23)

 Volgens die vleiswette van die Ou Testament, was dit verbode om vleis met bloed te eet, m.a.w. om rou vleis te eet. Die rede wat hiervoor gegee word, is dat die “die siel van die vlees in die bloed is” en dat “die bloed versoening bewerk”. Bogenoemde verse het al baie dispute ontlok en dit is al sells gebruik om die moderne gebruik van mediese bloedoortappings te  veroordeel. ‘n Mens moet egter hierdie verse binne hul historiese konteks verstaan. Die heidene het die gebruik gehad om die bloed van diere te eet en die vleis rou te eet. Hulle het geglo dat hulle hierdeur deel sou kry aan die krag van die diere en dat hulle sodoende makliker met die (af)gode in aanraking sou kom. Die Hebreeuse woord wat in bogenoemde gevalle met siel vertaal word, moet dan eintlik ook eerder met lewe(nskrag) vertaal word, omdat dit niks te doen het met die hedendaagse gebruik van die woord siel soos wanneer ons praat van die siel van die mens nie. Voorts staan daar in Levitikus 17:11 dat bloed versoening bewerk het. God wou dus he dat bloed vir Sy yolk ‘n heeltemal ander interpretasie moes inhou as die interpretasie wat die heidene daaraan gegee het. In die Nuwe Testament het die bloed van Jesus vir ons versoening gebring en daarmee is die Ou Testamentiese soenoffer vervul. Ons sal dus bogenoemde tekste heeltemal uit verband ruk indien ons dit aanwend om moderne bloedoortappings of te keur.

Skrywer:  Prof Hennie Stander

 

image_pdfimage_print

You may also like...