Geloofsvrae: Aborsie: Beperkte aborsie

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Aborsie: Beperkte aborsie – Adrio König

Aborsie: Beperkte aborsie

Die derde standpunt oor aborsie is dat dit onder bepaalde omstandighede die minste van twee kwade is. In die verlede is slegs mediese gronde in ons wetgewing aanvaar as gronde vir aborsie, maar tans is aborsie onder sekere voorwaardes geredelik beskikbaar.

Daar is allerlei bepalings in die wetgewing wat vreemd en selfs aanstootlik klink soos die bepaling dat ‘n vrou sonder die toestemming van haar man, of ‘n minderjarige dogter sonder die toestemming van haar ouers, ‘n aborsie mag ondergaan.

‘n Mens moet hierdie bepalings evalueer teen die agtergrond van die verskil tussen kerk en staat. Terwyl die kerk die ideaal verkondig, die lewe soos God dit wil hê, die huwelik en seks soos dit behoort te wees, moet die staat voorsiening maak vir mense wat nie Christene is nie of wat in elk geval nie die Christelike (of Moslem of selfs ander godsdienste se) moraliteit handhaaf nie.

Die wette van die staat moet dus voorsiening maak vir die derduisende jongmeisies (soos straatkinders) wat nie ouers het of weet wie hul ouers is nie, of wie se ouers dit vir hulle in die huis onmoontlik sal maak as hulle van die swangerskap moet weet, en vroue wat nie getroud is of weet wie die man is wat vir hul swangerskap verantwoordelik is nie. Natuurlik is dit skrikwekkend om te besef dat daar sodanige gevalle is, maar daar is, en die wet moet daarvoor voorsiening maak.

Hierdie onderskeid tussen kerk en staat is van die uiterste belang, want as dit lyk of Christene te toegeeflik is wat die wetgewing en dus die toelaatbare betref, moet dit duidelik wees dat ons dit nie goedpraat nie, en dat ons sal aanhou om die evangelie te verkondig dat ons rein moet leef, dat die huwelik eerbiedig moet word, dat seks net binne die huwelik tuishoort, dat ouers hulle kinders deeglik moet begelei en onderrig, dat daar groot gevare aan aborsies verbonde is en dat dit honderd maal beter is om liewer die swangerskap te laat voortgaan as dit maar enigsins moontlik is dat die kind ‘n menswaardige lewe sal hê.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...