Geloofsvrae: Die wil van God vir my lewe

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die wil van God vir my lewe – Adrio König

Die wil van God vir my lewe

Die wil van God vir ons persoonlike lewe is ‘n uiters belangrike saak. Omdat God die Here is, omdat Jesus in die Nuwe Testament ook die Here genoem word, het God reg op my lewe. Paulus noem homself ‘n slaaf van Christus. Dit beteken nie dat hy aan willekeurige en wrede mag uitgelewer is nie, maar wel dat hy onvoorwaardelik en in elke opsig aan God behoort, in sy diens staan, en sy wil moet doen.

Dit is egter ‘n vraag wat ‘n mens bedoel met God se wil vir my lewe. Veral onder jongmense is dit dikwels ‘n dringende vraag wat God vir hul lewe beplan het. Daar word dan ook gepraat van die spesifieke plan van God met elke individuele lewe. Dit word ‘n groot vraag of die persoon ná skool moet gaan werk of studeer, na ‘n technikon of universiteit moet gaan, en dan ook nog na watter een? Dit word vir mense ‘n dringende vraag watter huis of kar die Here wil hê dat hulle moet koop, of met watter persoon hulle moet trou.

Daar is dan ook verskillende maniere waarop mense in die Bybel na antwoorde soek. ‘n Mens kan die Bybel eenvoudig oopslaan en lees waar jou oog val. Dan probeer ‘n mens daaruit die wil van God oor die bepaalde saak aflei. Gewoonlik is allerlei vergeestelikings of spronge nodig om God se wil daaruit af te lei, omdat die meeste van die sake waaroor dit gaan, nie regtig in die Bybel aangespreek word nie. In baie gevalle het die betekenis wat iemand uit die teks aflei min of selfs geen verband met wat daar regtig staan nie. Uiteindelik ontkom ‘n mens nie aan die gevoel dat hier baie willekeur op die spel is nie.

Agter hierdie soeke na die wil van God in ‘n spesifieke saak, sit die oortuiging dat God met elke mens se lewe ‘n plan het wat in volle besonderhede uitgewerk word. En die gelowige se taak is dan om in elke klein besonderheid presies te wete te kom wat hierdie plan is en dit getrou uit te voer. Die werk wat die persoon eendag moet doen, die plek waar hy of sy moet woon, die persoon met wie hy of sy moet trou, die huis, kar, vriende alles is presies in God se plan vir elke individuele lewe ingesluit en moet presies só uitgevoer word. En omdat die Bybel nie regtig sulke besonderhede bevat nie, is daar dan allerlei interpretasietegnieke nodig om dit uit die Bybel af te lei.

Die eerste vraag is natuurlik of God regtig so ‘n spesifieke plan vir elke mens se lewe het. Dit kom baie na aan die totale voorbeskikking van God behalwe dat mense wat dit glo, gewoonlik oortuig is dat ‘n mens buite die wil van God kan beland – wat dan juis ten alle koste vermy moet word. Dit word egter uiters moeilik om jou in te dink hoe dit kan werk as ‘n paar mense wel aan God se wil ongehoorsaam is en byvoorbeeld met verkeerde persone trou. Dan kan die persone wat God eintlik vir hulle bedoel het, natuurlik nie meer met hulle trou nie. Hulle moet dan ook almal met verkeerde maats trou … En die bedoelde maats van dié maats met wie hulle trou, ook …!?

Wat is God se wil? Is dit nie duidelik in die Bybel uitgestippel nie? En is dit nie onnodig om so ‘n haglike soektog op tou te sit om dinge uit die Bybel af te lei wat nooit regtig deur die Bybelskrywers bedoel is nie?

Het God ‘n spesifieke doel met elke individu se lewe? Is Hy regtig so begaan of ek ‘n verpleegster of ‘n onderwyser of ‘n sekretaresse word?

Of lê sy wil op ‘n ander vlak? Is dit nie eerder sy wil dat ek op ‘n bepaalde manier sal leef of ek nou ‘n verpleegster of ‘n onderwyser of ‘n sekretaresse word nie? Sy wil is tog duidelik in sy Woord, o.a. in die Tien Gebooie, in Jesus se opsomming van die wet, in die vermaninge in die briewe, in die profete. En verder weet ons ook oor meer spesifieke sake wat sy wil is. Ons weet wat sy wil is as ons onregverdig ly, of wat sy wil is as ons mense in nood raakloop, of as ons iemand ken wat nie sy kind is nie.

Hierdie siening gaan uit van die standpunt dat God ‘n omvattende roeping vir al sy kinders het: om Hom te verheerlik deur vir ander mense om te gee, hulle belange hoër as hul eie te ag, niks uit selfsug of eersig te doen nie … en duisend ander heel spesifieke en konkrete aanduidings van hoe Hy wil hê dat ons moet leef. En ons weet ook wat sy wil oor huiskoop en karkoop of klerekoop is: dat ons binne ons vermoë sal bly, wat beteken dat ons ‘n eenvoudige lewenswyse sal handhaaf sodat ons iets sal oor hê om die armes te help (Fil 2:3-7; Ef 4:28).

Trouens ek weet ook wat God se wil is oor die persoon met wie ek moet trou: iemand wat by my pas, iemand wat ek kies nadat ek die verantwoordelikste raad ingewin het wat beskikbaar is, iemand wat Hom ook ken en liefhet, en so is daar heelwat aanduidings van sy wil wat my help om die beste keuse te maak. Oor die beroep wat ek kies, weet ek ook daar is sekere beroepe wat eenvoudig teen sy wil is (dwelmhandelaar, prostituut), en ek weet dat sover dit moontlik is, ek ‘n beroep moet kies waarin ek Hom sal kan dien en verheerlik, waarin ek die spesifieke aanleg en vermoëns wat Hy my gegee het, goed sal kan gebruik.

Maar uiteindelik is ek self vir my keuses en besluite verantwoordelik. God besluit nie vir my en ek moet net uitvoer wat Hy besluit het nie. Ek moet self verantwoordelikheid aanvaar

nadat ek in alles wat ek doen sy wil gesoek het sover as dit moontlik is. Maar om te aanvaar dat Hy vir elke ding wat ek moet doen, al klaar namens my besluit het en ek moet dit net iewers uit die Bybel probeer aflei, kan maklik lei tot ‘n baie willekeurige gebruik van die Bybel en gebrek aan verantwoordelikheid vir my eie lewe.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...