Geloofsvrae: Jesus Christus: Aardse Optrede (2)

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Jesus Christus: Aardse Optrede (2) Adrio König

Die koninkryk van God

Waarvan lees ons meer dikwels in die Sinoptiese Evangelies as van die wonderwerke van Jesus? Byna ‘n derde van die Evangelie van Markus is beskrywings van sy wonderwerke. En in die meeste gevalle sluit dit optrede teen bose magte in. Trouens Petrus kan Jesus se bediening soos volg opsom: Hy het `almal gesond gemaak wat onder die mag van die bose was,’ en Johannes: `Die Seun van God het juis gekom om die werke van die duiwel tot niet te maak’ (Hand 10:38; 1Joh 3:8).

Dit is hoe die apokaliptiek die wêreld verstaan het: die bose het oorgeneem op aarde. Hy het die aarde van God gesteel, die mense se lewens beset, en hy probeer mens en natuur vernietig. Die besetene van Garasa is ‘n sprekende voorbeeld! (Mark 5:1-20) Dit is waarheen die bose magte met die mense op pad is! Die duiwel `beskerm’ met alle mag die buit wat hy van God `afgeneem’ het. Hy is die sterk man (Luk 11:14-22).

Dit beteken dat God se heerskappy op aarde herstel sal moet word, en dat dit net gedoen sal kan word as die bose magte oorwin en uitgedryf word. En dit is presies wat Jesus kom doen. As Hy aankondig dat God se koninkryk naby gekom het (Mark 1:15), en ‘n bietjie later dat God se koninkryk onder hulle staan (Luk 17:21), is dit net ander woorde om te sê dat Hy die heerskappy van God op aarde kom herstel deur die bose magte uit die lewens van mense uit te dryf, en selfs uit die natuur uit, soos blyk uit die storm op see wat ‘n aanslag van die duiwel op die lewens van Jesus en sy dissipels was (Mark 4:35-41). Hieruit word die apokaliptiese (`bonatuurlike’) agtergrond van die koninkryk van God duidelik.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...