Gemeentes wat mense uitstuur (3)

image_pdfimage_print

 

“If anyone falls, he falls alone. But no one is saved alone.” – Alexei Khomiakov

 

Gemeentes wat mense uitstuur (3)

  1. D. Greear en Mike McDaniel het pas ‘n klein e-boek gepubliseer: Sending capacity, not seating capacity. Dit gaan oor gemeentes wat mense in die wêreld uitstuur.

 

Sommige mense in die gemeente is geroep om gestuur te word en ander om te bly. Die vraag is nie of jy geroep is nie, maar waarheen jy geroep is. God plaas mense op spesifieke plekke met spesifieke verhoudings waar hulle hulle gawes moet gebruik om God se sending te bevorder. Om Jesus te volg beteken om gestuur te word, om deel van die stuurproses te wees na mense wat nog nie bereik is nie. Gemeentes het mense om te stuur nodig, maar ook mense om te bly met die spesifieke doel om ander voor te berei om gestuur te word.

 

Die kern van die Groot Opdrag is om dissipels te maak. Dit beteken twee tipes groei – wyd en diep. Ons opdrag is om mense van alle nasies te bereik– dit is wydte. Dan moet ons hulle leer om alles te onderhou wat Jesus geleer het – dit is diepte. Om getrou aan Jesus se opdrag te bly, moet ‘n gemeente beide doen.

 

Gemeentes wat wyd, maar nie diep is nie, is nie so wyd as wat hulle dink nie. Jesus se opdrag was nie om bekeerlinge te maak nie, maar disispels. Dink maar aan die gelykenis van die saaier (Matteus 13). Daar is mense wat lyk asof hulle gered is, maar hulle word deur die son verskroei of deur die onkruid verdring.

 

Gemeentes wat diep maar nie wyd groei nie, is nie so diep as wat hulle dink nie. Baie getroue sendelinge het jare gewerk sonder om enige vrugte op hulle werk te sien. Die vraag is of ons begeer om ‘n oes te sien? Het ons dieselfde dringendheid as Paulus? Glo ons dat God die oes kan inbring? God se arm is nie kort nie. Hy is nog net so sterk as daardie dag toe hy Jesus uit die graf laat loop het.

 

Diepte + wydte – gebalanseerde bediening. Sonder diepte het gemeentes geen dissipels om te stuur nie. Sonder diepte mag gemeentes dissipels hê, maar hulle kort die ondervinding en ywer. Gemeentes moet diepte en wydte balanseer.

 

 

image_pdfimage_print