God roep vir Jeremia; God roep vir ons

image_pdfimage_print

“Nothing is more certain than the word of God. Hence neither science nor anything else is more certain than faith.” Tomas van Acquino

 God roep vir Jeremia; God roep vir ons

In Jeremia 1 lees ons van sy roeping as profeet. In hierdie roeping is daar ‘n paar betekenisvolle aspekte  wat ons altyd in gedagte moet hou.

  • Dit is God wat roep: Die woord van die Here het tot my gekom.
  • God het Jeremia vir sy taak uitgekies nog voor sy geboorte: Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel.
  • Roeping se kern is die verkondiging van God se woord. Ten spyte van Jeremia se besware sê God vir hom: Jy moet gaan na wie toe Ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê.
  • God self bemagtig Jeremia om sy woord te verkondig. Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou, Ek sal jou red.
  • God beloof nie vir Jeremia rykdom en gemak nie, maar teenstand  en selfs vervolging. Die woord wat Jeremia moes verkondig, sou teenstand tot gevolg hê: Ek stel jou aan oor nasies en koninkryke om af te breek en uit te roei … Van die noorde af gaan Ek ‘n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon.
  • God belowe egter vir Jeremia dat Hy hom nie alleen sal laat nie: Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want  Ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red.

As God ons roep, kan ons baie uit die roeping van Jeremia leer. Al roep Hy ons vir moeilike take het ons die wonderlike versekering: Ek is by jou … Ek sal jou red.

 

image_pdfimage_print

You may also like...